(kontumtv.vn) – Đoàn công tác 262 của Tỉnh ủy Kon Tum do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Đăk Glei về thực hiện kế hoạch giúp đỡ xã Mường Hoong, Ngọc Linh phát triển kinh tế- xã hội năm 2022.

Tại buổi làm việc, UBND xã Mường Hoong, Ngọc Linh đã báo cáo với đoàn tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và quý I/2022. Cụ thể, Mường Hoong, Ngọc Linh là 2 xã đặc biệt khó khăn của huyện Đăk Glei. Xã Mường Hoong có gần 400 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 47,5%, hộ cận nghèo chiếm 17,8%. Xã Ngọc Linh có 447 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ gần 58,6%, hộ cận nghèo chiếm hơn 11%. Về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay xã Mường Hoong mới chỉ đạt 10/19 tiêu chí, xã Ngọc Linh 8/19 tiêu chí.

Theo đó, để phát triển KT -XH, đẩy mạnh công tác giảm nghèo, thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội của 02 xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia trồng dược liệu để thoát nghèo bền vững, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”; vận động các hộ nghèo mạnh dạn vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi; xóa bỏ hủ tục lạc hậu. Mỗi địa phương phấn đấu đạt từ 02 tiêu chí xây dựng NTM trở lên, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 28,7 lên 39 triệu đồng. Đặc biệt, 2 địa phương chú trọng phát triển cây mũi nhọn như hồng đảng sâm, sâm Ngọc Linh và sâm đương quy…/.

Minh Đức – Y Đông

Trung tâm VHTTDL&TT huyện Đăk Glei  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *