(kontumtv.vn) – Sáng 24/2, đoàn công tác Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 25 NQ/TW về công tác tôn giáo của Trung ương Đảng do ông Y Thông, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên làm trưởng đoàn đã làm việc với Thành ủy Kon Tum.

voi tp

Thực hiện Nghị quyết 25 NQ/TW về công tác tôn giáo, Thành ủy Kon Tum đã tập trung lãnh đạo các cấp, ngành thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về tôn giáo; tạo điều kiện cho chức sắc, tín đồ các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Khối đại đoàn kết về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố không ngừng được tăng cường và củng cố, đời sống bà con có đạo trên địa bàn thành phố từng bước được nâng cao. Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 25, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 344 đảng viên là người có đạo và đã xây dựng được hàng ngàn người có uy tín có đạo trong cộng đồng tôn giáo và khu dân cư. Đây là những hạt nhân tiêu biểu trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo. Bên cạnh đó, Thành ủy Kon Tum còn chú trọng xây dựng, đào tạo và kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác tham mưu, quản lý nhà nước về công tác tôn giáo.

Kiến nghị với đoàn công tác, Thành ủy Kon Tum đề nghị Chính phủ quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo một cách có hệ thống; sớm có hướng dẫn thực hiện các văn bản, chính sách mới ban hành liên quan đến tôn giáo và cần bố trí biên chế cho các cơ quan làm công tác tôn giáo.

Đoàn công tác đánh giá cao kết quả thực hiện NQ 25 về công tác tôn giáo của Thành ủy Kon Tum; khẳng định những kinh nghiệm, kết quả công tác tôn giáo và những kiến nghị, đề xuất của của thành phố Kon Tum là cơ sở để đoàn công tác báo cáo, tham mưu cho Trung ương Đảng trong việc tổng kết, đánh giá 15 năm thực hiện Nghị quyết 25 của Trung ương Đảng về công tác tôn giáo.

                                                Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *