(kontumtv.vn) – Sáng 08/11, đoàn công tác của Bộ Y tế do Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Võ Thành Đông làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Kon Tum về tình hình triển khai các dự án, hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số.

DOAN CONG TAC CUA BO Y TE LAM VIEC VOI NGANH Y TE TINH KON TUM

Một số dự án, hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số triển khai trên địa bàn tỉnh thời gian qua gồm các dự án “Dân số và phát triển”, “An toàn thực phẩm”, “Theo dõi, kiểm tra, giám sát đánh giá thực hiện chương trình và truyền thông y tế”… Theo đó, chỉ tiêu kế hoạch và dự toán tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 45 tỷ đồng với ngân sách Trung ương gần 16 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 29 tỷ đồng. Hàng năm, Sở Y tế tỉnh Kon Tum tích cực phối hợp với các sở liên quan xây dựng kế hoạch, phương án phân bổ kinh phí triển khai chương trình để trình UBND tỉnh. Tại các đơn vị đầu mối phụ trách dự án, công tác thực hiện đảm bảo đúng quy định và tiến độ đề ra, qua đó đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, năm 2015, tỉnh Kon Tum đã loại trừ bệnh phong trên quy mô cấp tỉnh với 100% bệnh nhân phong dị hình tàn tật được chăm sóc y tế và 50% bệnh nhân phong tàn tật nặng được phục hồi chức năng, tái hòa nhập cộng đồng. Công tác phòng, chống sốt rét được chú trọng, đảm bảo cung ứng đủ thuốc điều trị, không để dịch sốt rét xảy ra trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về dân số và kế hoạch hóa gia đìn – chăm sóc sức khỏe sinh sản có nhiều chuyển biến tích cực…

Dù vậy, việc triển khai các dự án, hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số thực hiện tại tỉnh Kon Tum còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về kinh phí. Ngành đề nghị Bộ Y tế có phương án phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số theo định mức phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương; tạo điều kiện giao kinh phí thực hiện Chương trình trước tháng 12 hàng năm để tỉnh chủ động lập kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai; đề nghị Bộ Tài chính xem xét, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26 của Bộ Tài chính theo hướng linh hoạt hơn để các tỉnh có thể vận dụng nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ nhiệm vụ chi do ngân sách địa phương đảm bảo.

Các ý kiến, đề xuất của ngành Y tế tỉnh Kon Tum tại buổi làm việc đã được đoàn công tác của Bộ Y tế tiếp thu, tổng hợp. Đối với khó khăn về kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số,  Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình Võ Thành Đông đề nghị Sở Y tế tỉnh tiếp tục rà soát, từng bước triển khai phương án sử dụng hợp lý nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ trước mắt để giải quyết các vướng mắc hiện tại.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *