(kontumtv.vn) – Sáng 16/5, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hùng; phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ĐBQH tỉnh A Pớt và các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan đã  làm việc với đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân vận.

Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm trưởng đoàn. Nội dung làm việc nhằm đánh giá kết quả 5 năm thực hiện tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- DOAN CONG TAC TRUNG UONG LAM VIEC VOI BAN THUONG VU TINH UY

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy A Pớt báo cáo cụ thể kết quả thực hiện các mục tiêu, quan điểm của Nghị quyết, kết quả thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết. Kết quả nổi bật là qua 5 năm thực hiện hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phương thức hoạt động  của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum từng bước được đổi mới, hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn; mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân  và giữa nhân dân với Đảng ngày càng được tăng cường củng cố; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được phát huy. Tuy nhiên, do đặc thù  địa hình của một tỉnh Tây Nguyên và nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức về vị trí, vai trò của công tác dân vận còn hạn chế, nên quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết còn có những hạn chế nhất định.

Đoàn công tác đánh giá cao sự nỗ lực của Tỉnh Kon Tum trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, nhất là việc thực hiện được nhiều mô hình dân vận hiệu quả ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi cộm ở cơ sở. Các thành viên đoàn công tác đã đề xuất một số giải pháp để tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thời gian đến.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh đã trao đổi, làm rõ những vấn đề trọng tâm được đoàn công tác quan tâm như giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng dân tộc thiểu số, vùng có đạo; vấn đề xử lý tà đạo Hà Mòn; giải pháp để đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giải pháp tổ chức các phong trào thi đua để tạo khối đoàn kết chung sức xây dựng, thúc đẩy phát triển  kinh tế – xã hội ở địa phương…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng thông tin sơ bộ với đoàn công tác về đặc thù dân tộc, tôn giáo của tỉnh Kon Tum. Trên cơ sở đó phân tích nguyên nhân của những hạn chế trong công tác dân vận cũng như việc triển khai các chính sách giảm nghèo ở địa phương. Đồng thời thông tin những giải pháp tích cực đang triển khai nhằm đẩy mạnh công tác giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế cũng như đảm bảo an ninh, trật tự xã hội ở địa phương.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai biểu dương nỗ lực và đánh giá cao những giải pháp đã triển khai thực hiện cũng như kết quả đã đạt được trong công tác dân vận của tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, Trưởng Ban Dân vận  Trung ương đề nghị, tỉnh Kon Tum cần quan tâm nâng cao nhận thức của cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở và thúc đẩy hệ thống chính trị tham gia công tác dân vận; đổi mới, nâng cao hơn nữa hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội; kịp thời nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, điển hình tiên tiến trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng; chú trọng vấn đề giải quyết việc làm, tạo sinh kế, tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người dân.

 Thanh Tùng – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *