(kontumtv.vn) – Ngày 30/10, đoàn công tác của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ giáo Dục và đào tạo) do Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giáo dục mầm non, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Nguyễn Thị Cẩm Bích làm trưởng đoàn đã làm việc tại UBND huyện Đăk Hà về phát triển giáo dục mầm non.

DOAN CONG TAC CUA VIEN KHOA HOC GIAO DUC VIET NAM LAM VIEC TAI HUYEN DAK HA

Năm học 2019 – 2020, huyện Đăk Hà có 16 trường mầm non, mẫu giáo với 89 điểm trường, 187 phòng học, cơ sở vật chất đáp ứng 01 phòng/ lớp. 100% đơn vị trường học có đồ dùng, đồ chơi trong lớp và ngoài trời, môi trường học tập thân thiện, nguồn nước sử dụng tại các trường đảm bảo vệ sinh. 100% xã, thị trấn duy trì tốt kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tổng số trẻ em độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo ra lớp năm học 2019 – 2020 là 5.395 trẻ, đạt tỷ lệ gần 83%.

Trong năm học 2018 – 2019, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân trẻ trong độ tuổi nhà trẻ là 2% và độ tuổi mẫu giáo là 7%. Đánh giá kết quả sự phát triển của trẻ mẫu giáo theo bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi năm học 2018 – 2019 huyện Đăk Hà đạt trên 97%.

Năm học 2019 – 2020 huyện Đăk Hà có tổng số 188 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bậc học mầm non, trong đó 122 giáo viên trình độ đại học, còn lại cao đẳng và trung cấp. Năm học này, bậc học mầm non huyện Đăk Hà được giao chỉ tiêu bổ sung 174 biên chế giáo viên mầm non, hiện nay huyện Đăk Hà đang tổ chức tuyển dụng theo quy định.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Đăk Hà đã báo cáo một khó khăn, bất cập trong thực hiện các chế độ chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn như: Một số trẻ mẫu giáo là con em gia đình dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo phải đóng học phí theo Nghị định 86/2015 của Chính phủ nên nhà trường rất khó khăn trong công tác duy trì, vận động học sinh ra lớp. Giáo viên dạy hợp đồng hưởng lương từ ngân sách huyện không được hưởng chế độ thu hút, phụ cấp ưu đãi. Hiện tại chưa đủ giáo viên mầm non dạy 2 buổi/ngày; một số nhóm trẻ tư thục được UBND xã, thị trấn cấp phép hoạt động không thường xuyên, khó khăn trong việc quản lý; cơ sở vật chất, hệ thống mạng lưới trường lớp còn thiếu, một số trang thiết bị thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Trên cơ sở những khó khăn, bất cập trong thực hiện các chế độ chính sách phát triển giáo dục mầm non, đoàn công tác của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tiếp thu, tổng hợp đề nghị Bộ giáo Dục và Đào tạo quan tâm trong thời gian tới.

CTV Minh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *