(kontumtv.vn) – Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 17 đại biểu, đại diện cho gần 29.000  đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang làm Trưởng đoàn. Tại Đại hội, đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều ý kiến đóng góp vào các Văn kiện trình Đại hội và bày tỏ tin tưởng, kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng.

Dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu đại diện Đảng bộ tỉnh Kon Tum bày tỏ thống nhất cao với Văn kiện trình Đại hội và phấn khởi trước những thành tựu nổi bật của đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII, đặc biệt sau 35 năm đổi mới. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa nói: “Đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử và sau đó với một kỳ vọng vì một Việt Nam thịnh vượng trên cơ sở tự lực, tường cường, cũng như phát huy nội sinh đất nước nhằm để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững. Như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói đất nước ta chưa bao giờ có tiền đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Ông Nguyễn Hữu Thạch – Bí thư Huyện ủy Ia H’Drai chia sẻ: “Văn kiện và các báo cáo trình Đại hội thì cá nhân tôi nhận thấy rằng công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức Đại hội rất công phu, chu đáo, văn kiện được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, về mặt lý luận và thực tiễn rất phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và trong nước”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Về dự Đại hội, Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tại các phiên thảo luận tổ và hội trường, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với Đảng, nhân dân trong tỉnh và đất nước, mong muốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh; nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc. Ông Huỳnh Quốc Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum nói: “Về kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, với Nghị quyết thì đoàn đại biểu tỉnh Kon Tum cũng đóng góp nhiều ý kiến, trong đó đặc biệt đối với vị trí của Kon Tum giáp với các tỉnh nước Lào, Campuchia, dó đó việc Trung ương hỗ trợ cho việc phát triển kinh tế vùng, đặc biệt là vùng tam giác phát triển thì cũng được các đại biểu của tỉnh Kon Tum đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước quan tâm trong thời gian tới”.

Bà Rơ Châm Lan, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Sa Thầy đề nghị: “Cũng mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ đối với vùng Tây Nguyên nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng; có cơ chế, chính sách, chủ trương về phát triển kinh tế – xã hội ở các vùng nông thôn, miền núi, biên giới và đặc biệt ở vùng có đông đồng bào DTTS”.

Đặc biệt, trong phiên thảo luận tại hội trường, thay mặt cho Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt đã trình bày tham luận với chủ đề “Đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số ” và được các đại biểu dự Đại hội đánh giá cao. Bài tham luận đã thể hiện được kết quả của những chủ trương, chính sách mà Đảng, Nhà nước dành cho vùng đồng bào DTTS đã từng bước giúp đồng bào DTTS thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, mang lại thu nhập ổn định và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, cũng kiến nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục có những chủ trương, chính sách đầu tư phát triển ở vùng có đông đồng bào DTTS nói chung và tỉnh Kon Tum nói riêng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt phát biểu: “Nhằm thúc đẩy phát triển mọi mặt đời sống, kinh tế – xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tỉnh Kon Tum đề xuất mấy nhiệm vụ như sau. Tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hai là tập trung triển khai đồng bộ và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư để lồng ghép thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có giải pháp thu hút đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm; khuyến khích, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất. Phát động và triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Cùng với 1.587 đại biểu, đại diện cho 5,1 triệu đảng viên của toàn Đảng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, công tâm bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 ủy viên, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Đây là những đồng chí đủ tâm, đủ tài, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo vì sự nghiệp chung, vì lợi ích của nhân dân, vì khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Trong đó, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang tiếp tục trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy U Huấn trúng cử Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đây là một vinh dự lớn cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Kon Tum khi có 2 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phấn khởi trước những thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ tỉnh Kon Tum sẽ triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII sớm đi vào cuộc sống với một quyết tâm chính trị cao nhất. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hòa cho biết: “Sau Đại hội chúng tôi bằng mọi biện pháp theo hướng dẫn của Trung ương Đảng về triển khai đầy đủ tất cả các Nghị quyết ở tại địa phương, đặc biệt sớm đưa nghị quyết của Trung ương sớm đi vào cuộc sống ở tại địa phương Kon Tum chúng ta. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển nhằm để nâng cao đời sống về vật chất, cũng như tinh thần của nhân dân Kon Tum thân yêu của chúng ta”.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, tạo nên sức mạnh to lớn, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hòa chung niềm phấn khởi đó, Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Kon Tum nguyện chung sức, đồng lòng, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *