(kontumtv.vn) – Sáng 14/1, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh do Phó trưởng Đoàn Tô Văn Tám làm Trưởng đoàn đã giám sát tình hình thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý sử dụng đất tại thành phố Kon Tum. Dự buổi làm việc có đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu các sở, ngành liên quan.

Giai đoạn 2013-2018, thành phố Kon Tum đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Đất đai năm 2013; triển khai có hiệu quả việc lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch đô thị; thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng đất đai đô thị. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong quy hoach, quản lý sử dụng đất đô thị được thành phố chú trọng. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại trong thực hiện Luật Đất đai như việc lấy ý kiến nhân dân trong công tác quy hoạch sử dụng đất chưa tốt; kinh phí bố trí cho phát triển quỹ đất còn hạn chế; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng về quy hoạch xây dựng chưa chặt chẽ; việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số đồ án quy hoạch chi tiết còn chậm.

Kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các bộ, ngành Trung ương, thành phố đề xuất điều chỉnh một số bất cập trong xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất, cần điều chỉnh sự khác nhau trong phân loại đất giữa tiêu chí quy hoạch sử dụng đất và tiêu chí quy hoạch xây dựng, cho địa phương cơ chế giao quyền sử dụng đất có thu tiền đối với những thửa đất nhỏ hẹp không đủ diện tích cấp quyền xây dựng.

Phát biểu kết luận chương trình giám sát, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tô Văn Tám đánh giá cao công tác quy hoạch của thành phố đến năm 2020; lưu ý thành phố khắc phục sự hạn chế trong việc lấy ý kiến người dân khi xây dựng quy hoạch; đề nghị thành phố xem xét việc sử dụng đất, chuyển nhượng đất trái phép ở làng nghề Hờ No; đề nghị thành phố thực hiện tốt việc bồi thường giải tỏa đền bù, việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến đất đai. Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh lưu ý thành phố Kon Tum chú trọng quản lý, sử dụng tốt tài nguyên đất, nâng cao tính hiệu quả  của việc sử dụng đất trên địa bàn; đề nghị thành phố cần quy hoạch quỹ đất phát triển hạ tầng đô thị; đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, thu hút sự quan tâm của người dân đối với công tác quy hoạch đô thị.

Văn Hiển – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *