(kontumtv.vn) – Những năm qua, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã nêu cao vai trò, trách nhiệm với cử tri, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh cũng như sự phát triển của đất nước. Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2019), phóng viên Đài PT – TH tỉnh có cuộc trao đổi với ông Rơ Châm Long, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

PV: Thưa ông, trong những kỳ họp Quốc hội vừa qua, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia góp ý về công tác xây dựng pháp luật và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng như thế nào?

Ông Rơ Châm Long: Trong năm 2018, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tích cực tham gia các kỳ họp của các ủy ban và tham gia kỳ họp thứ 5, thứ 6 của Quốc hội. Với tinh thần trách nhiệm cao, là đại biểu dân cử, các đại biểu Quốc hội trong tỉnh đã tích cực tham gia góp ý vào 20 dự án luật, như Luật An ninh mạng, Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi, Luật Đo đạt và bản đồ, Luật Cạnh tranh, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Đó là những dự án luật rất quan trọng và các đại biểu Quốc hội cũng đã tích cực tham gia góp ý vào các buổi thảo luận ở tổ và hội trường. Trong năm vừa qua, hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tích cực tham gia vào 34 lượt phát biểu với 100 ý kiển tham gia ở tổ và hội trường, đây là các hoạt động rất ý nghĩa và có quyết định đối với những vấn đề quan trọng của đất nước.

Ông Rơ Châm Long trả lời phỏng vấn của PV
Ông Rơ Châm Long trả lời phỏng vấn của PV

PV: Ông cho biết những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác giám sát, khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh trong thời gian qua?

Ông Rơ Châm Long: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã tích cực tham gia giám sát chuyên đề, mục đích là để Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nắm bắt được việc thực hiện chính sách pháp luật, việc sử dụng vốn, tài sản nhà nước ở các doanh nghiệp nhà nước tại tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2011 – 2016.  Ngoài việc giám sát, khảo sát nội dung chuyên đề ra thì hoạt động của đoàn còn phối hợp với 05 đoàn giám sát của các Ủy ban của Quốc hội. Thông qua hoạt động giám sát này thì trách nhiệm của từng đại biểu Quốc hội đã được nâng cao và có chất lượng hơn trong việc nắm tình hình về kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh – quốc phòng tại địa bàn tỉnh để phản ánh lên Quốc hội.

PV: Thưa ông, trong năm 2019, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ triển khai những hoạt động gì để tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trước cử tri?

Ông Rơ Châm Long: Trong năm 2019, hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa trách nhiệm của đại biểu dân cử để mục đích là làm sao đem hết được những nội dung, thông tin từ cử tri phản ảnh lên, đây là một vấn đề hết sức quan trọng. Trong quá trình phản ảnh thông tin này thì hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội cũng cần phải có sự phối hợp với các cấp, ngành, chính quyền địa phương để có nhiều thông tin hơn. Về công tác xây dựng pháp luật và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng khác, đối với các dự án luật thì Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tích cực tham gia nghiên cứu một cách đầy đủ, kịp thời để có chất lượng để phản ảnh lên kỳ họp thứ 7, thứ 8 của Quốc hội khóa XIV. Về chương trình giám sát sẽ tổ chức giám sát 3 nội dung chuyên đề, đó là việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch sử dụng đất đai tại đô thị, về công tác phòng cháy chữa cháy, về sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước, giai đoạn 2013 – 2018 trên địa bản tỉnh Kon Tum. Đây là nội dung rất quan trọng, vì vậy Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ có triển khai cụ thể.

PV: Vâng, cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *