(kontumtv.vn) – Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum  do Phó Chủ tịch HĐND tnh Kring Ba làm trưởng đoàn có buổi làm việc với huyện Kon Rẫy về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2016.

Đoàn giám sát làm việc với lãnh đạo huyện Kon Rẫy
Đoàn giám sát HĐND tỉnh Kon Tum làm việc với lãnh đạo huyện Kon Rẫy

Trong năm 2016, tình hình kinh tế – xã hội huyện Kon Rẫy đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người đạt 109% kế hoạch; tổng thu ngân sách địa phương đạt 108% dự toán. Các công trình được đầu tư trên địa bàn được thực hiện đảm bảo chất lượng, đúng mục đích. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho người dân vay vốn được tiếp tục triển khai song hành cùng với các giải pháp hiệu quả nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững. Các lĩnh vực giáo dục, y tế có bước phát triển, công tác an sinh xã hội được quan tâm và đạt được nhiều kết quả. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo được thực hiện kịp thời.

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Kring Ba đã biểu dương và ghi nhận những kết quả Kon Rẫy đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị huyện cần có giải pháp khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, tăng cường hơn nữa các giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững; công tác thu, chi ngân sách cần đảm bảo và chặt chẽ hơn; chỉ đạo sâu sát công tác xây dựng nông thôn mới đối với các xã nằm trong lộ trình nông thôn mới của huyện.

CTV Chung Loan – Thành Trung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *