(kontumtv.vn) – Tiếp tục kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa 12 tại Kon Tum, sáng ngày 27/6, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương có buổi làm việc với Chi bộ Sở Tài chính tỉnh.

DOAN KIEM TRA BAN BI THU TRUNG UONG KIEM TRA THUC HIEN NGHI QUYET TRUNG UONG 4 TAI SO TAI CHINH

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, lãnh đạo Sở Tài chính nêu rõ, những năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa 12 và các Quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên luôn được cấp ủy và lãnh đạo Sở quan tâm chú trọng và triển khai thực hiện nghiêm túc, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Trong đó chú trọng đến việc phát huy dân chủ, thực hiện công khai, rõ ràng, minh bạch trong mọi lĩnh vực công tác của đơn vị; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ chủ chốt, đảng viên; thực hiện có hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tạo được sự đồng thuận, đoàn kết trong đơn vị. 5 năm liền từ 2014-2018 Chi bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Ngoài việc nắm bắt kết quả thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4, cũng như các Quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương đặc biệt quan tâm tìm hiểu về cách thức tổ chức thực tế tại đơn vị, những việc làm hay, làm mới và những nội dung còn khó khăn, hạn chế; kiểm tra thêm về hồ sơ, sổ ghi chép thể hiện các công việc đã thực hiện, nhằm làm rõ hơn tình hình tổ chức thực hiện tại đơn vị cũng như kết quả chung của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum.

Quang Mẫn – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *