(kontumtv.vn) – Tiếp tục kế hoạch kiểm tra về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII tại tỉnh Kon Tum, sáng 26/6, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương đã có chương trình làm việc với Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

DOAN KIEM TRA BAN BI THU TRUNG UONG TIEP TUC KIEM TRA THUC HIEN NGHI QUYET TRUNG UONG 4 TAI KON TUM

Tại buổi làm việc, sau khi nghe Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh báo cáo khái quát tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII cũng như các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên tại đơn vị, các thành viên trong đoàn kiểm tra cùng trao đổi với Đảng ủy Sở về những nội dung liên quan. Trong đó, chú trọng đến những nét đặc thù, cách thức tổ chức thực hiện trong thực tiễn; những mô hình hay, hiệu quả; những tác động của Nghị quyết đến nhiệm vụ xây dựng Đảng và công tác chuyên môn của đơn vị; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Qua đó nhằm nắm bắt rõ hơn về tình hình thực tế tổ chức thực hiện Nghị quyết tại các địa phương, cơ sở và các tổ chức Đảng. Trên cơ sở đó để tổng hợp tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương có giải pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương tiếp tục làm việc với 1 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng một số tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy Kon Tum.

Quang Mẫn – Huỳnh Đại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *