(kontumtv.vn) – Đoàn kiểm tra 215 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Phó Vụ trưởng Vụ địa phương, Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Hùng làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum về công tác phòng chống tham nhũng.

DOAN KTRA CUA BCD TRUNG UONG VE PHONG CHONG THAM NHUNG

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, Thành ủy Kon Tum đã chú trọng quán triệt, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng đến các tổ chức cơ sở Đảng và đoàn thể, địa phương.

Từ năm 2018 đến nay, thành phố đã tiến hành 5 cuộc kiểm tra, 4 cuộc thanh tra, tiếp nhận 723 đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Qua đó, phát hiện sai phạm và kịp thời thu hồi số tiền vi phạm gần 335 triệu đồng.

Sau khi nghe các ý kiến của thành viên đoàn kiểm tra và Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương, Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Hùng đề nghị, Thành ủy Kon Tum cần tiếp tục thực hiện tốt các quy định trong Luật Phòng, chống tham nhũng, coi biện pháp phòng là mục tiêu hàng đầu; hoàn thiện báo cáo theo quy định; cần cải cách hành chính, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tránh nhũng nhiễu, tham nhũng vặt. Đồng thời xem xét những vấn đề còn vướng mắc về phòng chống tham nhũng để đề xuất kiến nghị cấp trên xử lý.

CTV Minh Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *