(kontumtv.vn) – Sau hơn 10 ngày trực tiếp thanh tra về công tác quốc phòng tại các sở, ban, ngành, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh, UBND 5 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Đoàn Thanh tra Quốc phòng Quân khu 5 đã  có kết luận thanh tra đối với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Dự  công bố quyết định  thanh tra có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga.

DOAN THANH TRA QUOC PHONG QUAN KHU 5 KET LUAN THANH TRA NGHI DINH 119-2004-ND-CP TAI TINH KON TUM

Theo đánh giá của Đoàn Thanh tra Quốc phòng Quân khu 5, trong 2 năm  (2017 – 2018), UBND tỉnh Kon Tum đã lãnh đạo, chỉ đạo  thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; có những chủ trương, biện pháp phù hợp với tình hình địa phương; tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định số 119/2004/NĐ-CP của Chính phủ, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định về chính trị, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân; góp phần phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội địa phương. Nổi bật trong 2 năm qua, tỉnh Kon Tum đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng trên địa bàn; chỉ đạo kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội-đối ngoại với quốc phòng an ninh; xây dựng, bảo vệ tiềm lực quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; làm tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự hàng năm đạt chỉ tiêu và chất lượng cao. Chỉ đạo và tham gia diễn tập ở các cấp đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối; làm tốt công tác vận động quần chúng, công tác chính sách hậu phương quân đội.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn Thanh tra Quân khu 5 cũng đã chỉ ra một số mặt hạn chế, tồn tại trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị định 119 của Chính phủ. Tỉnh Kon Tum ghi nhận và rút kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng trong thời gian đến, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

                                                CTV Hiền Lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *