(kontumtv.vn) – Trong thời kỳ mới, Mặt trận có ý nghĩa to lớn trong việc phát huy sự sáng tạo và khơi dậy nội lực của nhân dân. Nhằm nâng cao sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, UBMTTQVN tỉnh Kon Tum đã tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trong thời gian qua. Phóng viên Đài PT-TH tỉnh đã có cuộc phỏng vấn bà Y Phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh về vấn đề này.

PV: Xin bà cho biết vai trò của MTTQVN trong việc đoàn kết toàn dân thực hiện bảo vệ và xây dựng tổ quốc trong giai đoạn mới hiện nay?

Bà Y Phương: Bước vào thời kỳ mới, xác định được vị trí, vai trò tổ chức của mình, UBMTTQVN tỉnh đã thực hiện tốt chức năng động viên, tập hợp các tổ chức xã hội nghề nghiệp và thực hiện tốt cầu nối của Đảng, Nhà nước và nhân dân thông qua việc tập hợp ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phán ánh, kiến nghị về những chủ trương, giải pháp; đồng thời giải quyết những lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, đoàn viên, hội viên và các tổ chức thành viên.  

Bà Y Phương trả lời phỏng vấn của pv
Bà Y Phương trả lời phỏng vấn của pv

PV: Thưa bà, để Mặt trận thực sự trở thành cầu nối giữa chính quyền và nhân dân trong giai đoạn mới, UBMTTQVN tỉnh đã đề ra nhiệm vụ đổi mới nội dung và phương thức hoạt động ra sao?

Bà Y Phương: MTTQVN các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Thông qua các hoạt động như thực hiện tốt công tác tuyên truyền các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chính sách, pháp luật Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng tại địa phương. Bên cạnh đó, Mặt trận cũng tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vân động như cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động Ngày vì người nghèo, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phong trào Đền ơn đáp nghĩa…

PV: Thưa bà, UBMTTQVN tỉnh đã có những phương pháp gì để thực hiện nhiệm vụ đổi mới gắn liền với đặc thù địa phương và đòi hỏi thực tiễn trong thời gian tới?

Bà Y Phương: Để tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động trong thời kỳ mới, trong thời gian tới, Mặt trận sẽ tổ chức triển khai các họat động trước hết là tuyên truyền các cấp, ngành, nhân dân hiểu biết sâu rộng hơn về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt nam. Thứ hai là nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, thi đua yêu nước. Thứ ba là tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội để kịp thời phản ánh tới các cấp ủy Đảng, chính quyền để giải quyết. Thứ tư là không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp, trong đó tập trung củng cố chất lượng của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ cấp cơ sở; thường xuyên phát huy vai trò các chuyên gia, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, chức sắc tôn giáo…

PV: Vâng, xin cảm ơn bà.

Hà My – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *