(kontumtv.vn) – Sáng 6/8 lãnh đạo UBND thành phố Kon Tum đối thoại với các hộ dân xã Hòa Bình bị ảnh hưởng Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng Doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình.

Tham gia đối thoại có 95 hộ dân có đất bị ảnh hưởng. Dự án có diện tích hơn 200 ha. Trong đó, có 140ha thuộc quyền sử dụng đất của Công ty TNHH MTV cao su Kon Tum và đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có 169 hộ nhận khoán diện tích đất này; phần còn lại 62ha của 100 hộ gia đình, cá nhân.

Thời gian qua, UBND thành phố đã ban hành 2 Thông báo thu hồi đất; đã kiểm đếm 100 hộ, với diện tích 62 ha; 01 tổ chức là Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum với diện tích 140 ha.

Tại buổi đối thoại, đa số các hộ bị ảnh hưởng đều thống nhất cao, ủng hộ chủ trương thu hồi đất. Tuy nhiên, chưa đồng thuận với kết quả xác minh nguồn gốc đất; đề nghị tiếp tục làm rõ nguồn gốc đất vì người dân cho rằng đất các hộ khai hoang trước đây và chỉ hợp tác liên kết làm, ăn chia với Công ty cao su vào năm 1997. Lãnh đạo thành phố đề nghị Công ty Cao su Kon Tum cung cấp hồ sơ về quyết định giao đất của tỉnh, hồ sơ các hộ đã nhận tiền công khai hoang cho người dân biết; chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thông báo, công khai cho các hộ dân về chính sách hỗ trợ thu hồi đất. Nếu các hộ dân tiếp tục có ý kiến không đồng tình việc xác minh nguồn gốc đất hoặc các vấn đề phát sinh trong công tác bồi thường, hỗ trợ thì đề nghị các hộ tiếp tục có đơn gửi đến xã Hòa Bình để tổng hợp giải quyết theo quy định và có kết quả trả lời bằng văn bản cho người dân.

Trọng Nghĩa

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *