(kontumtv.vn) – Hiện nay, ở các hồ thủy lợi, lượng nước vẫn đảm bảo sản xuất cho vụ Đông – Xuân. Tuy chưa phải là thời điểm khô hạn, thiếu nước như những năm trước, nhưng tại các xã vùng đồng bào Raglai huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, bà con đã đưa các loại cây trồng ít sử dụng nước vào sản xuất. Nhờ đó, hầu hết diện tích cây trồng phát triển tốt. Phóng sự được thực hiện tại xã Phước Đại, huyện Bác Ái, địa phương đã thực hiện chuyển đổi thành công hơn 270 ha diện tích lúa sang trồng các loại cây ngắn ngày tiết kiệm nước.

Có 08 sào đất nông nghiệp gần hồ chứa nước Sông Sắt, nhưng đầu năm nay, ông Pi Năng Sắn (thôn Tà Lú, xã Phước Đại, huyện Bác Ái) đã chuyển sang trồng các loại hoa màu. Ngoài 4 sào trồng bắp lai, ông còn xen canh trồng bí, đậu xanh. Điều đáng mừng là các nông sản đều được thương lái đến thu mua tận rẫy. Vụ Đông – Xuân này, ông dự kiến thu lãi khoảng 12 triệu đồng. Ông Pi Năng Sắn nói: “Bây giờ ama trồng bắp và bí thôi để khỏi bắt nước. Trồng lúa nhiều nước quá, ama làm không nổi. Năng suất chủ yếu là từ bắp, bí”.

Người dân chuyển đổi trồng hoa màu
Người dân chuyển đổi trồng hoa màu trên đất khô hạn

Theo bà con, nếu trồng lúa sẽ không đủ nước, còn trồng bắp xen canh đậu xanh, bí sử dụng ít nước, sau khi thu hoạch bắp, thân cây bắp dùng làm thức ăn cho bò. Để tránh bỏ đất hoang, anh Kadá Sơn (xã Phước Đại, huyện Bác Ái) đã chuyển 02 sào đất lúa sang trồng bắp lai theo khuyến cáo của UBND xã Phước Đại và được hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tập huấn kỹ thuật trồng bắp lai. Anh còn trồng cỏ để chủ động thức ăn cho 05 con trâu. Anh Kadá Sơn chia sẻ: “Làm lúa với làm bắp thì mình thấy làm bắp ít nước hơn, chịu hạn nhiều hơn nên bà con ở đây làm bắp nhiều hơn, lúa làm ít lại”.
Đến nay, xã Phước Đại, huyện Bác Ái đã vận động người dân chuyển diện tích đất không chủ động nước tưới sang các loại cây trồng khác, trong đó chủ yếu là cây đậu xanh, cây bắp, mỳ với diện tích 270 ha. Ông Chamaléa Ongm Chủ tịch UBND xã Phước Đại, huyện Bác Ái cho biết; “Vụ Đông Xuân địa phương đã chuyển đổi 277 ha, điển hình là mỳ và bắp lai là cây trồng sử dụng ít nước. Địa phương vận động người dân chuyển đổi cây trồng ngắn ngày để nâng cao hiệu quả vụ Đông Xuân”.

Ngoài chuyển đổi có hiệu quả các loại cây trồng theo kế hoạch, UBND huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo các xã thực hiện việc dự báo tình hình sâu bệnh trên cây trồng; xây dựng kế hoạch điều tiết nước hợp lý, đảm bảo sản xuất đạt hiệu quả cao. Qua chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã tạo thu nhập ổn định cho nông dân, tiết kiệm nước tưới, đảm bảo nước cho các vụ tiếp theo.

Minh Triều

Đài PT-TH Ninh Thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *