Dwk án Giảm nghèo hỗ trợ người dân phát triển sản xuất
Người nghèo được dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

(kontumtv.vn) – Năm 2017, tổng vốn ODA được Trung ương bố trí cho Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây Nguyên tại tỉnh Kon Tum là 158 tỉ 455 triệu đồng. Tính đến tháng 10/2017 chỉ giải ngân được hơn 39 tỉ 700 triệu đồng, đạt 25% kế hoạch. Nguyên nhân giải ngân vốn chậm là do khâu thủ tục đầu tư mất nhiều thời gian. Cụ thể, sau khi Chính phủ giao kế hoạch vốn thì địa phương mới hoàn chỉnh kế hoạch hoạt động Dự án và kế hoạch này phải được Ngân hàng Thế giới đồng thuận mới được triển khai.

Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây nguyên triển khai tại 6 huyện của tỉnh Kon Tum là Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Đăk Glei, Sa Thầy, Kon Rẫy và Kon Plông.  Dự án giúp người dân khu vực khó khăn phát triển sinh kế gắn với đầu tư xây dựng cơ bản tại các thôn làng. Việc chậm giải ngân nguồn vốn Dự án đã làm cho tính hiệu quả của Dự án bị ảnh hưởng.

                                                Văn Hiển – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *