Hỗ trợ hộ nghèo phát triển cà phê xứ lạnh
Hỗ trợ hộ nghèo phát triển cà phê xứ lạnh

(kontumtv.vn) – Là địa phương có 5 xã được hưởng lợi từ Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây nguyên, năm 2016 huyện Kon Plông (Kon Tum) được phân khai hơn 17 tỉ đồng để phát triển hạ tầng nông thôn và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Trong đó, vốn Ngân hàng Thế giới hơn 16,5 tỉ đồng, vốn đối ứng địa phương gần 470 triệu đồng.

Đến nay, huyện Kon Plông đã giải ngân gần 6,5 tỉ đồng để triển khai các hợp phần như: Xây dựng hạ tầng nông thôn, hỗ trợ phát triển sinh kế, truyền thông và nâng cao năng lực cho người dân. Các xã được hưởng lợi từ Dự án Giảm nghèo Khu vực Tây nguyên ở huyện Kon Plông là Măng Bút, Đăk Ring, Đăk Nên, Ngọc Tem và Măng Cành.

Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *