(kontumtv.vn) – Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và  tư vấn kỹ năng quản lý tài chính gia đình  cho người khuyết tật là một trong những hoạt động được Ban Quản lý Dự án phục hồi lồng ghép cho người khuyết tật do phong và không do phong tại tỉnh Kon Tum triển khai thực hiện trong năm 2016. Hoạt động này nhằm giúp cho người khuyết tật có cơ hội  tìm kiếm việc làm và biết cách  chi tiêu hợp lý để nâng cao đời sống.

Tháng 1/2016, Ban Quản lý Dự án phục hồi lồng ghép cho người khuyết tật do phong và không do phong tại tỉnh Kon Tum đã tổ chức 2 cuộc hội thảo tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm và  tư vấn kỹ năng quản lý tài chính gia đình  cho người khuyết tật tại hai xã được chọn triển khai Dự án, đó là xã Đoàn Kết, (thành phố Kon Tum) và xã Đăk Trăm (huyện Đăk Tô). Hàng trăm người khuyết tật ở hai địa phương này đã tham gia hội thảo.

Hội thảo tư vấn cho người khuyết tật
Hội thảo tư vấn cho người khuyết tật

Xã Đoàn kết có 80 người khuyết tật do phong và 56 khuyết tật không do phong. Xã Đăk Trăm có 10 người khuyết tật do phong và 64 người khuyết tật không do phong. Đối với những người khuyết tật, cơ hội tìm kiếm việc làm, tạo nguồn thu nhập là rất khó. Do vậy, ngoài định hướng, giới thiệu việc làm cho người khuyết tật, việc tư vấn, giúp người khuyết tật biết cách chi tiêu hợp lý để tiết kiệm tài chính là vấn đề rất cần thiết. Ông A Don, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Trăm nói: “Những người khuyết tật rất mặc cảm. Dự án mở hội thảo để tạo điều kiện cho bà con biết cách chi tiêu trong gia đình, biết cách tiết kiệm, biết cách vận dụng để có nguồn tạo điều kiện cho con em học hành sau này”.

Dự án phục hồi lồng ghép cho người khuyết tật do phong và không do phong được triển khai tại tỉnh Kon Tum từ tháng 4/2015. Dự án nhằm hỗ trợ cho người khuyết tật nói chung, người khuyết tật do phong nói riêng giảm bị kỳ thị và tự kỳ thị, hòa nhập cuộc sống cộng đồng, được tiếp cận đầy đủ các gói dịch vụ sẵn có ở địa phương, được thụ hưởng đầy đủ các chế độ chính của Nhà nước. Ông Hồ Bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội, Thư ký Dự án cho biết: “Dự án có nội dung là cải thiện cơ hội tiếp cận việc làm cũng như tăng khả năng chi tiêu để nhằm mục đích cuối cùng là cải thiện đời sống của người khuyết tật. Trong các hoạt động của dự án, chúng tôi  đưa hoạt động này ngay từ đầu.  Chúng tôi không đặt kỳ vọng lớn, qua các buổi hội thảo, giúp người khuyết tật về quản lý tài chính gia đình, họ chi tiêu có phương pháp, tiết kiệm để phòng rủi ro bất trắc trong cuộc sống”.

Trong năm 2016, Ban Quản lý Dự án tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu đã được dự án xác định, trọng tâm là: Cải thiện sự tiếp cận tới các dịch vụ y tế và phục hồi chức năng sẵn có cho người khuyết tật; nâng cao năng lực và sự tham gia của người khuyết tật vào các vấn đề có liên quan đến người khuyết tật; nâng cao nhận thức của cộng đồng về các chính sách đối với người khuyết tật và bảo vệ quyền của người khuyết tật.

                                                                             Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *