(kontumtv.vn) – Ngoài bảo vệ rừng, Luật pháp cũng cần ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo cho đồng bào có thể sống được bằng nghề rừng.

Sáng 19/6, Quốc hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi). Đa số đại biểu Quốc hội cho rằng, việc sửa đổi Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004 là rất cần thiết.

dung de rung bi pha xong moi co luat bao ve phat trien hinh 1
Sáng 19/6, Quốc hội làm việc tại Hội trường, thảo luận về dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi).

So với Luật năm 2004, dự thảo lần này đã có những tiếp cận toàn diện hơn. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng cho rằng, một số nội dung trong dự thảo chưa thực sự thống nhất với quy định của pháp luật liên quan về Luật Đất đai, Luật Đa dạng sinh học, Luật Đầu tư…

Nhiều tranh luận về phân loại rừng 

Đồng tình với quy định 3 loại rừng như dự thảo, đại biểu Võ Đình Tín (Đoàn Đắk Nông) cho rằng, phân loại thành 3 loại rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất sẽ thuận tiện cho sắp xếp tổ chức trong ngành lâm nghiệp, thực hiện các chủ trương chính sách về đầu tư, giao rừng, khoán bảo vệ rừng, sắp xếp, đổi mới và phát triển rừng quốc gia.

dung de rung bi pha xong moi co luat bao ve phat trien hinh 2
Đại biểu Võ Đình Tín (Đoàn Đắk Nông) phát biểu ý kiến về dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi). 

Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Văn Man (Đoàn Quảng Bình), đại biểu Nguyễn Sơn (Đoàn Hà Tĩnh) lại không đồng tình với những ý kiến trên và đề nghị, chỉ nên phân loại thành 2 loại rừng là rừng bảo vệ và rừng kinh tế. Trong đó, rừng bảo vệ gồm rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Còn rừng kinh tế là rừng trồng sản xuất.

Đại biểu Nguyễn Văn Man cho rằng, việc phân loại như vậy phù hợp với phân loại của nhiều nước trên thế giới, giúp chúng ta thuận lợi hơn trong hợp tác quốc tế, thực hiện quản lý rừng bền vững. Điều này cũng giúp toàn bộ rừng tự nhiên hiện có của nước ta sẽ không được chuyển sang mục đích khác. Theo ĐB, việc phân loại thành 3 loại rừng như dự thảo buộc phải có các cơ chế, chính sách, mô hình phù hợp để quản lý, bảo vệ, sử dụng với từng loại rừng.

Còn đại biểu Lưu Văn Đức (Đoàn Đắk Lắk) lại cho rằng, quy định phân loại rừng chưa đưa ra được hết nội hàm để bảo vệ và phát triển rừng. Phân loại rừng trong dự thảo Luật chỉ mới đề cập đến phân loại rừng theo mục đích sử dụng rừng thuần túy về kỹ thuật của ngành lâm nghiệp mà chưa rõ tính chất sử dụng đặc thù của rừng gắn với chủ thể, chủ rừng là cộng đồng dân cư các dân tộc như rừng tâm linh, tín ngưỡng, rừng bảo vệ nguồn nước, rừng biên giới…

Làm rõ chính sách thì mới bảo vệ và phát triển được rừng 

Các đại biểu Quốc hội đánh giá, để khuyến khích, hỗ trợ chủ rừng, đặc biệt đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong việc quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, những năm qua Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ trồng rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng, giao khoán việc bảo vệ và phát triển rừng, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu.

dung de rung bi pha xong moi co luat bao ve phat trien hinh 3
phát biểu ý kiến về dự án Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi). 

Nhấn mạnh cuộc sống của người dân gắn chặt với rừng, đại biểu Mùa A Vảng (Điện Biên) cho rằng, chỉ khi nào người dân thấy bảo vệ rừng đảm bảo cuộc sống của họ thì rừng sẽ được bảo vệ tốt hơn.

Thực tế, khi Nhà nước thực hiện việc chi trả dịch vụ môi trường rừng thì rừng đã xanh tươi trở lại.

Theo đại biểu Mùa A Vảng (Đoàn Điện Biên), các quy định như trong dự án Luật là chưa đủ, chưa khuyến khích và chưa nâng cao trách nhiệm của người dân tham gia bảo vệ rừng; cần quy định cụ thể hơn chính sách của Nhà nước trong bảo vệ và phát triển rừng.

Đại biểu Mùa A Vảng  đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung quy định: “Nhà nước có chính sách khuyến khích các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bảo vệ rừng, tái sinh rừng tự nhiên đồng thời giao Chính phủ quy định chính sách đặc thù cho vùng, miền để bảo vệ tốt rừng, khu vực xung yếu, biên giới và khu vực cung cấp các nguồn nước chính cho các thủy điện lớn”.

Cho ý kiến về nội dung này, đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Đoàn Lạng Sơn) cho rằng, dự án Luật không có điều khoản quy định riêng về chính sách Nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng mà quy định rải rác ở các nội dung khác nhau. Vì thế đại biểu Nguyễn Lâm Thành đề nghị có chính sách đối với đồng bào miền núi, dân tộc thiểu số là những người gắn bó mật thiết với rừng.

Tán thành quan điểm này, đại biểu Võ Đình Tín cho rằng, trong thời gian qua có nhiều bất cập trong quản lý, phát triển và bảo vệ rừng, đặc biệt cơ chế phát triển rừng, xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc còn hạn chế.
“Vai trò của đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo vệ rừng rất hiệu quả, nhưng dự án Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (sửa đổi) chưa quy định vấn đề này.

Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp về việc ưu tiên giao rừng cho đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo cho đồng bào có thể sống được bằng nghề rừng”, đại biểu Võ Đình Tín nhấn mạnh./.

Phi Long/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *