(kontumtv.vn) – Thực hiện Chỉ thị 40 ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”, từ năm 2014 đến nay, huyện Đăk Tô (Kon Tum) đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tích cực triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chỉ thị.

Vay vốn Ngân hàng CSXH
Vay vốn Ngân hàng CSXH

Các địa phương đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ngân hàng CSXH huyện đặt 9 điểm giao dịch tại 9 xã, thị trấn; các đoàn thể nhận ủy thác đã giúp 100% hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận các nguồn vốn vay kịp thời.

Từ năm 2014 đến nay, đã có gần 11.000 lượt hộ chính sách được vay vốn, trong đó khoảng 6.020 hộ nghèo và cận nghèo, với tổng dư nợ 272 tỷ đồng.

Nhờ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, trong 5 năm huyện Đăk Tô đã có gần 2.000 hộ thoát nghèo và 6.200 hộ cận nghèo được cải thiện chất lượng cuộc sống tốt hơn, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống dưới 12%.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *