GAN 20 TI DONG HO TRO DONG BAO DAN TOC THIEU SO HUYEN IA H’DRAI THOAT NGHEO

(kontumtv.vn) – Giai đoạn 2016 – 2019, từ các chương trình, dự án của Nhà nước, huyện Ia H’Drai (Kon Tum) đã tiếp nhận và đầu tư gần 20 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 5.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển kinh tế, trong đó phần lớn là hộ dân tộc thiểu số. Nhờ vậy, diện tích cây công nghiệp như cà phê, bời lời, tiêu, vùng đồng bào DTTS ngày càng mở rộng.

Bên cạnh đó, huyện còn chú trọng đào tạo nghề, nâng cao trình độ sản xuất cho hộ dân tộc thiểu số. Từ năm 2016-2018 huyện đã đào tạo nghề ngắn hạn cho gần 150 lao động, giới thiệu cho gần 120 lượt lao động có việc làm ổn định tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài huyện.

Đặc biệt, để giúp người dân tự tạo việc làm, tăng thu nhập, từ nguồn ngân sách huyện đã tạo điều kiện cho người dân vay vốn phát triển sản xuất và chăn nuôi. Qua đánh giá từ Chi nhánh Ngân hàng Chính sách tỉnh, huyện Ia H’Drai là địa phương có số nợ tồn đọng ít nhất và có các tổ tín dụng vay vốn phát huy hiệu quả tốt nhất trong tỉnh.

Văn Hiển –Đức Tháng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *