Sách giáo khoa lớp 1
Sách giáo khoa lớp 1

(kontumtv.vn) – Năm học 2020 -2021 tỉnh Kon Tum có trên 13.400 học sinh lớp 1 với 149 trường Tiểu học và Tiểu học – Trung học Cơ sở. 100% học sinh lớp 1 đều được học chương trình sách giáo khoa mới theo chỉ đạo của bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó, có 390 học sinh tại 3 đơn vị trường thuộc huyện Ngọc Hồi và 2 đơn vị trường tại huyện Ia H’Drai học bộ sách giáo khoa lớp 1 Cánh Diều do Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm Hà Nội và Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn, chiếm gần 3% tổng số học sinh lớp 1. 97% học sinh lớp 1 tại 144 trường còn lại đều học bộ sách giáo khoa lớp 1 Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Năm học 2020-2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 5 bộ sách giáo khoa lớp 1. Trong đó, 4 bộ sách giáo khoa do Nhà xuất bản giáo dục biên soạn là Bộ sách Chân trời sáng tạo, Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Bộ sách Cùng học để phát triển năng lực, Bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục. Bộ sách giáo khoa lớp 1 thứ 5 là bộ sách Cánh Diều do Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm Hà Nội và Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn. Đây cũng là bộ sách có một số phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và dư luận phản ánh có 1 số hạn chế.

Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *