DAI HOC DA NANG TAI KON TUM

Được thành lập vào ngày 14/2/2007, đến nay Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đã  tuyển sinh được 10 khóa với trên 9.200 sinh viên theo học đại học và trên đại học ở các hệ chính quy, vừa học vừa làm, từ xa và thạc sĩ. Trong đó, có gần 4.900 sinh viên đã tốt nghiệp được cấp bằng gồm hơn  700 thạc sĩ, trên 1.500 sinh viên hệ đại học chính quy, hơn 2.600 sinh viên tốt nghiệp hệ đại học vừa học vừa làm và từ xa.

Đội ngũ cử nhân, thạc sĩ tốt nghiệp tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng là nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Kon Tum nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung.

                                                          Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *