Hộ nghèo vay vốn
Hộ nghèo, cận nghèo huyện mới Ia H’Drai đã được vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất

(kontumtv.vn) – Nhằm tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi một cách thuận lợi nhất, sau khi huyện Ia H’Drai được thành lập, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã chủ động phối hợp với UBND huyện thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, đồng thời giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Sa Thầy trực tiếp giải ngân nguồn vốn ưu đãi đến các hộ nghèo.

Đến nay, huyện Ia H’Drai có gần 800 hộ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ các chương trình, với tổng dư nợ hơn 17 tỷ đồng. Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác cho vay, các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, tư vấn để hộ vay vốn sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Các hộ vay vốn chủ yếu tập trung vào phát triển chăn nuôi bò sinh sản, trồng tiêu và mua bán nhỏ, bước đầu đã giúp cho các hộ gia đình có cuộc sống ổn định hơn.

Ngọc Chí – Đức Thắng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *