(kontumtv.vn) – Nhằm chủ động các phương án phòng ngừa, ngăn chặn và ứng biến kịp thời tình trạng cháy rừng, Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà đã có văn bản yêu cầu phát huy vai trò gắn với xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các địa phương, đơn vị chủ rừng nếu để xảy ra cháy rừng.

Văn bản nêu rõ “Yêu cầu UBND xã, Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng chịu trách nhiệm chính nếu để xảy ra cháy rừng, mất rừng mà không có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời” và yêu cầu “Dừng tất cả các hoạt động đốt nương rẫy, đồng ruộng, đốt thực bì vào những ngày có dự báo cháy rừng là cấp IV, cấp V.

Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các địa phương, các đơn vị chủ rừng khẩn trương rà soát các diện tích rừng phòng hộ, rừng trồng có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc Phương án PCCCR trên lâm phần quản lý; hướng dẫn người dân sản xuất nương rẫy, đốt dọn đồng ruộng và các xử lý thực bì đúng quy định; chủ động cập nhật, theo dõi cấp dự báo cháy rừng; bố trí lực lượng tuần tra, trực 24/24h tại đơn vị, các chốt, trạm, lán, chòi canh lửa, hiện trường… trong các thời kỳ cao điểm nhằm kịp thời khống chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng không để xảy ra cháy lớn. Trường hợp cần thiết thành lập Chốt BVR tại gốc.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *