(kontumtv.vn) – Huyện ủy Sa Thầy đã tổ chức gặp mặt già làng, người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn.  Tham dự có 77 già làng, người có uy tín tiêu biểu tại 42 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đến nay, huyện Sa Thầy có 98 già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Tuy đảm nhận nhiệm vụ ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng với kinh nghiệm trong cuộc sống, một lòng đi theo Đảng, họ đã tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các phong trào thi đua yêu nước … Trong 6 tháng đầu năm 2022, các già làng, người có uy tín tích cực vận động nhân dân thực hiện Đề án cải tạp vườn tạp với 235 hộ dân tham gia, cải tạo hơn 23ha vườn tạp.

Tại buổi gặp mặt, UBMTTQVN huyện Sa Thầy đã ký kết với các già làng, người có uy tín thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” gắn với “Tuyên truyền, vận động xóa bỏ các hủ tục, phong tục không còn phù hợp”.

Nhân dịp này, UBND huyện Sa Thầy khen thưởng cho 28 già làng, người  có uy tín có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong tuyên truyền, vận động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Kết luận 08 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021./.

 Thanh Huyền

     Trung tâm VH-TT- DL và TT Sa Thầy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *