Chế biến tinh bột sắn
Chế biến tinh bột sắn

(kontumtv.vn) – Trong quý I/2017, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng trên địa bàn huyện Sa Thầy  ước đạt hơn 211 tỷ đồng, đạt hơn 18% kế hoạch. Trong đó, giá trị sản xuất của hai nhà máy tinh bột sắn ước đạt 82 tỷ đồng. Giá trị thương mại – dịch vụ ước đạt hơn 117 tỷ đồng, đạt hơn 17 % kế hoạch. Trong đó tổng giá trị thương mại ước đạt hơn 44 tỷ đồng, tổng giá trị dịch vụ ước đạt hơn 72 tỷ đồng.

Các cơ sở sản xuất hàng gia dụng, thương mại – dịch vụ trên địa bàn tiếp tục phát triển, cơ bản đáp ứng việc cung ứng các nguyên, vật liệu thiết yếu phục vụ sản xuất, nhu cầu về vật tư, hàng hoá tiêu dùng phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *