(kontumtv.vn) – Trong các bản tin trước, chúng tôi đã phản ánh về thực trạng buôn bán dưới lòng, lề đường cũng như nỗ lực lập lại trật tự đô thị ở khu vực xung quanh các chợ trên địa bàn thành phố Kon Tum. Vậy vấn đề sắp xếp, qui hoạch lại chợ  để lập lại trật tự đô thị  được thành phố quan tâm như thế nào? Tìm hiểu vấn đề này phóng viên Đài PT-TH Kon Tum có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Thanh Mân, phó chủ tịch UBND thành phố Kon Tum.

PV: Xin ông cho biết chủ trương và quyết tâm của thành phố trong việc quy hoạch lại các chợ trên địa bàn thành phố Kon Tum ? Vấn đề này được thành phố triển khai thực hiện như thế nào?

Ông Nguyễn Thanh Mân trả lời phỏng vấn của PV
Ông Nguyễn Thanh Mân trả lời phỏng vấn của PV

Ông Nguyễn Thanh Mân: Nhìn chung, hiện nay các chợ trên địa bàn thành phố Kon Tum cơ bản đáp ứng nhu cầu buôn bán của người dân. Tuy nhiên trong thời gian qua các chợ cũng bộc lộ nhiều tồn tại, khó khăn, vướng mắc, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân buôn bán. Trước việc đó, từ đầu năm 2018 đến nay UBND thành phố đã tiến hành rà soát lại tất cả các chợ trên địa bàn. Thời gian tới việc sắp xếp lại chợ cũng như bố trí các gian hàng buôn bán của người dân sẽ được thuận lợi và ổn định lâu dài hơn.

PV: Trên thực tế, việc lập lại trật tự đô thị ở khu vực các chợ trên địa bàn các phường trung tâm đã được thực hiện được nhiều năm và kết quả chỉ duy trì được trong một thời gian ngắn. Để khắc phục tình trạng này, trong thời gian đến thành phố sẽ chú trọng những vấn đề gì?

Ông Nguyễn Thanh Mân: Vấn đề trật tự đô thị được các cấp, các ngành hết sức quan tâm và được triển khai trước đây rất nhiều lần ra quân, nhưng hiệu quả mang lại chưa như mong đợi. Từ năm 2018 đến nay, thành phố xác định việc lập lại trật tự đô thị là một trong nhưng vấn đề chính để triển khai nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, làm cho thành phố xanh – sạch – đẹp hơn, thành phố đã thành lập các đoàn liên ngành, một đoàn liên ngành có thể xử lý 2 phường lân cận, việc xử lý trật tư đô thị sẽ được xử lý hiệu quả hơn. Như trước đây là từng đợt thì hiện nay UBND thành phố không có chủ trương làm từng đợt mà duy trì làm thường xuyên, làm cương quyết để người dân hình thành ý thức và trật tự đi vào nền nếp.

PV: Thưa ông, việc xây dựng các chợ tạm để sắp xếp nơi buôn bán cho các hộ dân đã buôn bán dưới lòng, lề đường đang được xem là một giải pháp tích cực của thành phố trong việc lập lại trật tự đô thị ở các khu vực chợ. Tuy nhiên hiện nay có một số chợ tạm điều kiện nơi buôn bán của người dân chưa được thuận lợi, chẳng hạn như nước đọng, nước ứ, rồi tình trạng môi trường ô nhiễm. Như vậy trong thời gian tới thành phố sẽ quan tâm xử lý vấn đề này như thế nào để đảm bảo điều kiện buôn bán của người dân?

Ông Nguyễn Thanh Mân: Một số công trình chợ mới đầu tư thì chắc chắn sẽ còn những tồn tại, khó khăn cho người buôn bán, trong tháng 5/2018 đưa vào sử dụng rồi thì sẽ tổng rà soát lại những gì tồn tại, những gì vướng mắc làm không thuận lợi cho người dân buôn bán thì UBND thành phố sẽ điều chỉnh kịp thời và qua thời gian sắp xếp ổn định rồi thì sẽ có những điều chỉnh làm cho người dân yên tâm buôn bán lâu dài. Vấn đề này thì thành phố cũng giao cho các ngành nghiên cứu, rà soát.

 PV: Vâng, xin cảm ơn ông!

Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *