(kontumtv.vn) – Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, chất lượng giải quyết khiếu nại ở một số địa phương còn thấp, còn có sai sót, nhất là cấp huyện.

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 7/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2014.

Trình bày báo cáo của Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết, nhìn chung, tình hình KNTC năm 2014 tiếp tục xu hướng giảm so với năm 2013. Số lượt công dân đến các cơ quan hành chính nhà nước để khiếu nại, tố cáo (KNTC) giảm 1,8% so với năm 2013; số đơn thư khiếu nại, tố cáo giảm 3,39%; số vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền giảm 9,54%. Có 39/63 địa phương số lượng các đơn KNTC giảm.

Tuy nhiên, ông Huỳnh Phong Tranh cũng cho biết, số lượt đoàn KNTC đông người tiếp tục tăng. Đáng chú ý, có một số đối tượng xúi giục, kích động, lôi kéo công dân khiếu nại đông người có hành vi quá khích, gây rối, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Phần lớn các vụ việc đông người, phức tạp là những vụ việc phát sinh từ những năm trước; nhiều trường hợp đã được các cấp giải quyết đúng pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện kéo dài.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh trình bày báo cáo tại phiên họp UBTVQH

Báo cáo cũng nhấn mạnh công tác tiếp công dân tiếp tục có những chuyển biến rõ nét; công tác xử lý đơn thư tiếp tục được quan tâm, từng bước hạn chế việc trùng lắp trong quá trình xử lý; việc theo dõi kết quả giải quyết sau khi chuyển đơn có nhiều tiến bộ. Các bộ, ngành và địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài và đạt được những kết quả tích cực.

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, trong năm 2014, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực, cố gắng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình, kết quả giải quyết KNTC có chuyển biến tích cực: số vụ việc, đơn thư và số công dân đến KNTC giảm; hiệu quả giải quyết và trách nhiệm được nâng cao.

Công tác tiếp công dân được quan tâm, có chuyển biến tích cực; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương trong việc tiếp công dân đến KNTC ngày càng chặt chẽ, đi vào nền nếp.

Công tác giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp, tồn đọng, kéo dài đạt được kết quả tích cực, nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được giải quyết dứt điểm, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào việc tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết KNTC được quan tâm thực hiện tốt hơn.

Báo cáo của Chính phủ cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém như một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc tiếp công dân định kỳ, chưa gắn việc tiếp công dân với việc giải quyết KNTC. Một số địa phương thành lập Ban Tiếp công dân còn chậm; đầu tư cơ sở vật chất cho cho trụ sở tiếp công dân, bồi dưỡng nghiệp vụ và thực hiện chế độ cho cán bộ tiếp dân chưa đầy đủ.

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, chất lượng giải quyết khiếu nại ở một số địa phương còn thấp, còn có sai sót, nhất là cấp huyện, như: việc giải quyết chậm, không đúng trình tự, thủ tục, thẩm tra, xác minh, kết luận thiếu chính xác, kiến nghị biện pháp không phù hợp; việc phối hợp trong giải quyết KNTC tồn đọng, phức tạp, kéo dài chưa chặt chẽ, tiến độ giải quyết chậm, một số trường hợp chưa mạnh dạn sửa sai.

Công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về KNTC chưa được quan tâm đúng mức, chất lượng, hiệu quả chưa cao; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về KNTC chưa thường xuyên nên nhận thức của một bộ phận công dân chưa đầy đủ, tỉ lệ KNTC sai còn cao.

Việc thực hiện Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội tuy đã cố gắng nhưng kết quả chưa cao; một số bộ, ngành, địa phương chưa tích cực triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 để tạo sự chuyển biến trong giải quyết KNTC về đất đai.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, Chính phủ đề nghị Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội tăng cường giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC, tập trung vào những địa phương có nhiều đoàn đông người, vụ việc phức tạp, kéo dài; tăng cường giám sát việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Các Ủy ban của Quốc hội tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước (nhất là các lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai, quản lý dự án đầu tư xây dựng, thực hiện chính sách xã hội,…).

Trong quá trình giám sát, tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, Chính phủ đề nghị các đại biểu Quốc hội yêu cầu công dân phải cung cấp trung thực, đầy đủ thông tin; tuyên truyền, giải thích, vận động công dân chấp hành pháp luật, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, góp phần làm hạn chế KNTC./.

Ngọc Thành/VOV.VN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *