(kontumtv.vn) – Sáng 31/8, Liên đoàn Lao động thành phố Kon Tum đã tổ chức Lễ công bố Quyết định giải thể Công đoàn Giáo dục thành phố Kon Tum, chuyển giao các công đoàn cơ sở trường học và CĐCS Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum về trực thuộc LĐLĐ thành phố.

giai the cong doan

Theo đó, kể từ ngày 1/7/2017, chấm dứt hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục thành phố Kon Tum; chuyển 83 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Giáo dục thành phố về trực thuộc LĐLĐ thành phố để trực tiếp quản lý. Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2017; hoàn tất các thủ tục, hồ sơ, tổng hợp, quyết toán tài chính để bàn giao về LĐLĐ thành phố; giải quyết các quyền, nghĩa vụ có liên quan của Công đoàn Giáo dục thành phố với các tổ chức, cá nhân theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Việc xây dựng, sắp xếp lại Công đoàn Giáo dục thành phố Kon Tum góp phần tinh gọn bộ máy tổ chức, biên chế một cách hợp lý theo Nghị quyết 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

CTV Vi Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *