(kontumtv.vn) – Đoàn công tác của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum đã có buổi giám sát, kiểm tra đợt 1 về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Kon Plông.

Đoàn công tác đã tập trung giám sát, kiểm tra các nội dung như việc thành lập Ủy ban bầu cử cùng cấp; ban hành các văn bản triển khai thực hiện công tác bầu cử; công tác tổ chức tập huấn bầu cử tại địa phương; công tác phối hợp tuyên truyền về bầu cử; hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện lần thứ nhất và việc thực hiện các chế độ thông tin báo cáo, kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử.

Chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021 -2026, huyện Kon Plông đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 thành viên. Ngay sau khi tiếp nhận các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về công tác bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành các văn bản liên quan về công tác bầu cử tại địa phương để làm cơ sở tổ chức thực hiện. Đồng thời, tổ chức 2 hội nghị tập huấn liên quan đến nhiệm vụ của Mặt trận trong công tác bầu cử, hướng dẫn cụ thể cho Mặt trận các xã, thị trấn triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác bầu cử. Kết quả sau hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất có 27 cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử vào đại biểu HĐND huyện khóa XV; cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử được đảm bảo theo quy định.

CTV Thiều Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *