(kontumtv.vn) – Đoàn công tác của Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững triển khai trên địa bàn huyện Ia H’Drai.

Trong năm 2022, huyện Ia H’Drai triển khai 6 dự án gồm Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội các huyện nghèo; Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình. Đến nay, tất cả 6 dự án đang được triển khai thực hiện đúng quy trình và đảm bảo tiến độ theo quy định.

UBND huyện Ia H’Drai đề xuất các giải pháp và kiến nghị giải quyết một số khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình tại địa phương./.

CTV Hoài Thương Văn Hưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *