(kontumtv.vn) – Trong hai ngày 17 và 18/4, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Kon Tum đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, tu bổ, phục hồi, khai thác và phát huy giá trị các di tích lịch sử- văn hóa trên địa bàn huyện Đăk Glei.

Trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ, Đăk Glei là địa bàn chiến lược quan trọng, nơi đây đã diễn ra nhiều cuộc đấu tranh khốc liệt giữa ta và địch. Hiện nay, huyện Đăk Glei có 1 di tích lịch sử cấp quốc gia là Khu Di tích lịch sử Ngục Đăk Glei, 2 di tích lịch sử cấp tỉnh gồm Di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Pét và Di tích lịch sử Làng kháng chiến Xốp Dùi.

Tôn tạo Khu di tích lịch sử Ngục Đăk Glei
Tôn tạo Khu di tích lịch sử Ngục Đăk Glei

Đến nay, di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Pét chỉ mới xây dựng bia tưởng niệm, chưa xây dựng Đài Chiến thắng Đăk Pét; Di tích lịch sử Làng kháng chiến Xốp Dùi chỉ dựng Bia Di tích tại làng Xốp Dùi cũ, cách trung tâm xã Xốp 3 km. Riêng tại Khu di tích lịch sử Ngục Đăk Glei, đã được đầu tư 6 gói công trình với tổng số tiền trên 21 tỷ đồng; hiện tại đã hoàn thành cơ bản việc trùng tu, tôn tạo tại các khu A, B, C; phục dựng lại hình ảnh các chiến sỹ cách mạng bị giam cầm, tra tấn; xây dựng nhà bảo vệ của khu di tích và hệ thống điện, nước…

Do kế hoạch bố trí vốn hàng năm còn hạn chế so với quy mô dự án, dẫn đến việc xây dựng Khu di tích lịch sử Ngục Đăk Glei kéo dài, một số hạng mục được xây dựng trước đã xuống cấp, cần được khắc phục. Công tác cắm mốc khu vực di tích lịch sử chưa được thực hiện, gây nguy cơ xâm lấn của các hộ dân canh tác gần đó. Khu di tích chỉ mới bố trí 2 cán bộ bảo vệ, chưa thành lập ban quản lý di tích, chưa có hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Huyện Đăk Glei kiến nghị với UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ công tác phát triển du lịch tại các khu di tích lịch sử; bố trí vốn để thực hiện cắm mốc, xây dựng tường rào, phòng chống cháy rừng; đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các lớp tập huấn về du lịch cho cán bộ cơ sở.

Các kiến nghị của huyện Đăk Glei đã được Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiếp thu. Đồng thời đề nghị huyện cần đẩy mạnh tuyên truyền trong đông đảo cán bộ, quần chúng nhân dân nhằm hiểu rõ ý nghĩa, giá trị lịch sử của các di tích, tích cực tham gia giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị quý báu này; đề nghị huyện và cơ quan chức năng tiếp tục chú trọng xây dựng, chỉnh trang bia di tích tại hai di tích lịch sử cấp tỉnh. Trong công tác cắm mốc, đề nghị huyện Đăk Glei tích cực phối hợp với các sở, ngành liên quan để rà soát, lên kế hoạch cắm mốc kịp thời, hiệu quả.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *