(kontumtv.vn) – Sáng 9/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon tum đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí trực tuyến quý III năm 2018.

GIAO BAN CONG TAC BAO CHI QUY II NAM 2018

Trong quý III năm 2018, công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. Cơ quan chức năng làm tốt công tác tổng hợp, xác minh, kiểm tra làm rõ những sự việc báo chí phản ánh. Hoạt động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo đúng quy định. Trong quý, các cơ quan báo chí, truyền thông bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền theo chủ đề, chủ điểm từng tháng; tích cực thông tin công tác lãnh đạo, điều hành của tỉnh về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát hiện, nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực của đời sống. Các báo Trung ương thường trú tại địa phương thường xuyên thông tin về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; kịp thời phản ánh những khó khăn, hạn chế, bất cập; qua đó giúp các cấp, các ngành chỉ đạo, khắc phục kịp thời. UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, xử lý những vấn đề báo chí phản ánh…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hồng đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị khi tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh cần thực hiện rà soát, kiểm chứng thông tin, nhất là những thông tin bất cập của ngành, địa phương để có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời. Việc cung cấp thông tin cho báo chí cần bám sát Luật Báo chí và Nghị định 09, ngày 9/02/2017 của Chính phủ về Quy định chi tiết việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước. Cán bộ, công chức, viên chức không tham gia chia sẻ, bình luận thông tin chưa được kiểm chứng trên các mạng xã hội. Trong quý IV năm 2018, báo chí cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền những điểm mới, điểm quan trọng mà Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bàn thảo, ban hành; chú trọng tuyên truyền về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao cảnh giác trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc.

Thu Trang – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *