(kontumtv.vn) – Ngày 23/3, Uỷ ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài(PCPNN) đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2021.

Năm 2021, chịu nhiều tác động của dịch Covid-19 nhưng với sự phối hợp của các ban ngành, địa phương, Uỷ ban công tác về các tổ chức PCPNN đã linh hoạt phương thức hoạt động, triển khai tốt các nhiệm vụ. Năm 2021, có 484 tổ chức PCPNN có giấy đăng kí hoạt động tại Việt Nam. Trong đó, có 6 tổ chức PCP mới vào Việt Nam. Về giá trị viện trợ giải ngân, qua hơn 2.600 chương trình, dự án, khoản viện trợ phi dự án khác nhau các tổ chức PCPNN đã hỗ trợ, giải ngân cho Việt Nam được hơn 230 triệu USD. Lĩnh vực giải quyết các vấn đề xã hội được nhận nhiều viện trợ nhất, chiếm hơn 56%. Đặc biệt, có 57 tổ chức hỗ trợ Việt Nam phòng, chống dịch Covid -19 qua 123 khoản hỗ trợ.

Tại tỉnh Kon Tum, hiện nay có 9 tổ chức PCPNN cam kết tài trợ khoảng 1,3 triệu USD, tương đương hơn 30,2 tỷ đồng để triển khai 11 dự án. Các dự án tập trung vào lĩnh vực phúc lợi xã hội, với tỷ trọng trên 82%.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin và hướng dẫn thực hiện Nghị định 80 ngày 8/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác PCPNN trong năm 2022./.

Cát Tiên – Thanh Thái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *