(kontumtv.vn) – Sáng 23/2, UBMTTQVN tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị gố ý, phản biện Dự thảo Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030.

GOP Y XAY DUNG DU THAO NGHI QUYET CUA BTV

Mục tiêu chung của Dự thảo Nghị quyết và Đề án là đẩy mạnh thực hiện phát triển mỗi xã một sản phẩm nhằm khai thác các lợi thế so sánh về điều kiện tự nhiên để phát triển đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm nông, lâm, thủy sản, dược liệu đặc sản, sản phẩm phi nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, kinh tế tư nhân nhằm phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân trong Chương trình Xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu cụ thể là đến năm 2020, phát triển 14 sản phẩm thực phẩm và đồ uống có nguồn gốc từ nông, lâm, thủy sản, dược liệu đặc sản của tỉnh; 11 sản phẩm phi nông nghiệp đặc trưng có lợi thế so sánh gắn với 3 sản phẩm du lịch; các sản phẩm tạo ra có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu tiêu dùng tại chỗ và xuất khẩu.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận về hiện trạng sản phẩm nông nghiệp lợi thế và các sản phẩm đặc thù, chủ lực của tỉnh; cơ chế, chính sách cho Chương trình Xây dựng nông thôn mới và công tác xúc tiến các sản phẩm tại địa phương; việc huy động nguồn lực tài chính và biện pháp để triển khai thực hiện Đề án.

Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *