(kontumtv.vn) – Ủy ban MTTQVN thành phố Kon Tum tổ chức Hội nghị góp ý, phản biện đối với Kế hoạch kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng thành phố giai đoạn 2021-2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu đề nghị UBND thành phố tiếp tục có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hơn một số lĩnh vực trong thời gian tới như công tác giao đất, giao rừng cho cộng đồng quản lý; thu hút đầu tư để xây dựng nhà máy chế biến, nhất là nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn; đánh giá hiệu quả của các hợp tác xã, tổ hợp tác, các hình thức kinh tế tập thể để chỉ đạo có hiệu quả hơn; đẩy mạnh công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch đối với các quy hoạch không còn phù hợp; tăng cường giải pháp để quản lý, sử dụng đất; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo trình độ, tinh thần trách nhiệm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội,đảm bảo an ninh trật tự.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham dự, UBND thành phố tiếp thu và hoàn thiện Kế hoạch KTXH, QPAN giai đoạn 2021-2025. Từ đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu, là cơ sở để các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch và chương trình thực hiện.

CTV Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *