(kontumtv.vn) – Đánh giá chung chung, chậm đổi mới, chưa làm rõ trách nhiệm những tồn tại, hạn chế là một trong những nội dung chính tại Hội nghị góp ý và phản biện xã hội Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh Kon Tum về tình hình kinh tế – xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 do Thường trực UBMTTQVN tỉnh vừa tổ chức.

phan bien

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến có chung đánh giá là Báo cáo của UBND tỉnh còn dàn trãi, không có sự đổi mới, thiếu trọng tâm, trọng điểm, trùng lặp từ năm này sang năm khác, chỉ khác nhau về số liệu. Đặc biệt trong phần đánh giá còn chung chung, chưa nêu bật nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể về những mặt còn hạn chế, nhất là nguyên nhân mang tính chủ quan từ sự quản lý, điều hành, hoạt động của bộ máy chính quyền trong việc cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực, chỉ số cạnh tranh của tỉnh, trong tăng trưởng kinh tế, nợ đọng thuế…, làm cho những hạn chế cứ kéo dài, chậm khắc phục. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị UBND tỉnh cần có giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư; đánh giá rõ khả năng, giải pháp cụ thể để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế 9% trong năm 2017; vì trong năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,69%. Đồng thời sớm triển khai quy hoạch, xây dựng hệ thống chợ trên địa bàn thành phố Kon Tum để đáp ứng nhu cầu buôn bán, trao đổi hàng hóa của nhân dân, nhằm khắc phục tình trạng họp chợ trái phép, gây mất trật tự, cảnh quan đô thị và một số nội dung khác.

Bên cạnh đó, Hội nghị đã tham gia góp ý vào Dự thảo Nghị quyết Liên tịch về hình thức giám sát, phản biện xã hội giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, nhằm thực hiện có hiệu quả những nội dung quy định tại Luật MTTQVN về các hình thức giám sát, phản biện xã hội.

Quang Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *