(kontumtv.vn) – HĐND huyện Đăk Hà (Kon Tum) khóa IV đã tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016.

dak ha

Trong nhiệm kỳ 2011-2016, HĐND huyện Đăk Hà đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Đa số các đại biểu phát huy được vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã xem xét và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của địa phương, ban hành 112 nghị quyết, Trong đó có 39 nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, 36 nghị quyết về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND huyện và 37 nghị quyết khác.

HĐND huyện cũng đã tiến hành 62 đợt giám sát, khảo sát. Các kế hoạch giám sát được xây dựng cụ thể, sát thực tế; nội dung giám sát được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá – xã hội và pháp luật; tổ chức 20 đợt tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tổng hợp hơn 230 ý kiến, kiến nghị của cử tri; tỷ lệ các ý kiến được giải quyết đạt trên 90%. Đồng thời hối hợp tiếp 277 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh.

                                                           CTV Thu Hương – Trọng Nghĩa

                                                          

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *