(kontumtv.vn) – HĐND huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

kon ray

Trong nhiệm kỳ qua, HĐND huyện Kon Rẫy đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003. HĐND huyện đã ban hành 74 nghị quyết, các nghị quyết đều sâu sát với tình hình thực tế của huyện. HĐND huyện đã quyết định các chủ trương và biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng, thế mạnh của huyện, xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Mối quan hệ giữa Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN và các đoàn thể nhân dân ngày càng tốt hơn. Các đại biểu HĐND luôn nêu cao tinh thân trách nhiệm, bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời tuyên truyền, vận động và cùng với nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của HĐND huyện đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của huyện đạt trên 16,5%, vượt hơn 0,5% chỉ tiêu kế hoạch. Tổng GRDP bình quân đầu người 23 triệu đồng, đạt 150% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước tại địa bàn năm 2015 đạt 19,7 tỷ đồng. Mức tăng thu bình quân mỗi năm giai đoạn 2011-2015 là 14,7%/năm. Công tác thu hút đầu tư đã có nhiều khởi sắc. Hoạt động y tế, giáo dục cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh và học tập của nhân dân.

 CTV Lâm Hiền – Hữu Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *