(kontumtv.vn) – Chiều  22/10, Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy (Kon Tum) tổ chức kỳ họp bất thường  lần thứ  5, khóa X, nhiệm  kỳ 2016 – 2021.

HUYEN SA THAY HOI NGHI BAT THUONG

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã biểu quyết nhất trí cao về điều chỉnh Nghị quyết số 08 ngày 29/3/2019 của HĐND huyện về phân bổ kinh phí triển khai các danh mục công trình từ nguồn vốn ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu thực hiện Chương trình Xây dựng nông thôn mới năm 2019; Tờ trình điều chỉnh phương án sử dụng các nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 và phân bổ nguồn tăng thu ngân sách huyện năm 2018; Tờ trình cho chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư đường Điện Biên Phủ.

CTV Thanh Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *