(kontumtv.vn) – Sau khi đi khảo sát thực tế tại các xã, Đoàn giám sát HĐND tỉnh đã làm việc với lãnh đạo huyện Kon Plông về tình hình triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh đối với người dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế; kết quả thực hiện chính sách cho người cao tuổi và phát triển khoa học công nghệ.

Đến hết quý 1/2022, huyện Kon Plông có hơn 22.100 người dân tộc thiểu số được Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT), tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 81% dân số. Công tác khám chữa bệnh cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế  tại các cơ sở y tế thực hiện đầy đủ theo quy định, đã khám chữa bệnh cho hơn 52.400 lượt người bằng thẻ BHYT. Tổng chi thanh toán khám chữa bệnh BHYT hơn 9 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2019 -2021, huyện thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên cho người cao tuổi, với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng; công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng được quan tâm thực hiện. Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả 8 mô hình ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ. Qua đó góp phần mở rộng diện tích các loại cây dược liệu; sản xuất các chủng loại rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ, xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm của dự án và một số doanh nghiệp… Ngoài ra, huyện Kon Plông hỗ trợ thiết kế và đăng ký bảo hộ độc quyền một số loại tem nhãn, logo cho các loại sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Đoàn giám sát đề nghị huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT; bố trí hợp lý và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí khoa học công nghệ; rà soát nhân rộng các mô hình chuyển giao khoa học công nghệ mang lại hiệu quả cao, nhất là các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực thế mạnh của địa phương. Đối với các kiến nghị của huyện, đoàn giám sát ghi nhận, có ý kiến đề nghị UBND tỉnh xem xét./.

                                                       Mỹ Hòa- Phạm Trọng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *