(kontumtv.vn) – Ngày 1/7, HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XII đã họp phiên đầu tiên tại Hội trường Ngọc Linh, thành phố Kon Tum. Dự kỳ họp có 50/51 Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Dự phiên họp có Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016-2021 và các đại biểu khách mời. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XI Nguyễn Văn Hòa chủ trì phiên khai mạc Kỳ họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh A Pớt thay mặt Tỉnh ủy chỉ đạo: “Để Hội đồng nhân dân tỉnh thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, tôi đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả đạt được của các khóa trước, nêu cao quyết tâm chính trị, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả đối với các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp; chất lượng ban hành các nghị quyết, đảm bảo tính khả thi, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền. Hội đồng nhân dân tỉnh cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh và trên cơ sở thực tiễn của tỉnh để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp, quyết định và ban hành các nghị quyết để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung đề ra ngay từ tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ.”

Phát huy tính dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm; trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh với tỉ lệ phiếu bầu tập trung cao. Kết quả, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XII. Ông Nguyễn Thế Hải và bà Nghe Minh Hồng tái cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Kỳ họp đã bầu Trưởng ban, Phó trưởng các Ban Ban Pháp chế, Ban KT-NS, Ban VHXH và Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khóa XII. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh Khóa XII, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang đã phát biểu nhận nhiệm vụ: “Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự to lớn  đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và Nhân dân trong tỉnh đã tin tưởng, giao phó. Chúng tôi xin hứa tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với sự nghiệp cách mạng của Đảng của Nhân dân, giữ vũng đoàn kết, mở rộng dân chủ, tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả họat động của HĐND tỉnh. Để xứng đáng với sự tín nhiệm, tin tưởng của cử tri và các vị đại biểu.”

Chiều 1/7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang cùng Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thế Hải và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nghe Minh Hồng, các đại biểu HĐND tỉnh Khóa XII đã bỏ phiếu bầu Thường trực UBND tỉnh. Kết quả ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021 là bà Y Ngọc, ông Nguyễn Hữu Tháp, ông Nguyễn Ngọc Sâm tiếp tục tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Kỳ họp, các đại biểu đã bầu 20 thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn phát biểu: “Trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025, tôi sẽ cùng với tập thể UBND tỉnh nỗ lực vượt bậc, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến Nhân dân; kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.”

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 26 Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong phiên buổi chiều 1/7, các đại biểu nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; nghe Thường trực UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và các tờ trình dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm, tuy ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng tình hình KT-XH tỉnh Kon Tum có nhiều khởi sắc. Cơ bản dịch bệnh được kiểm soát. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP 6 tháng đầu năm ước đạt 6.693 tỷ đồng, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên thị trường đạt 13.260 tỷ đồng, tăng gần 42% so với cùng kỳ và đạt trên 51% so với kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá đạt trên 109 triệu USD, tăng gần 82% so với cùng kỳ và đạt trên  67 % so với kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm ước khoảng 1.483 tỷ đồng, đạt trên 42 % dự toán địa phương giao và bằng 115,3% cùng kỳ năm trước.

Về phát triển trong 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh tăng thêm 12%. GRDP bình quân đầu người tăng thêm 30,4 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.017 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 11.420 tỷ đồng trở lên. Phấn đấu kết quả của 04 Chỉ số về Năng lực cạnh tranh, Hiệu quả Quản trị và Hành chính công, Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh năm 2021 tăng 10 bậc so với năm 2020; cụ thể: Chỉ số PCI xếp thứ 46/63; Chỉ số PAPI xếp thứ 39/63; Chỉ số PAR INDEX xếp thứ 39/63; Chỉ số SIPAS xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố.

                                                                                                        Hiển- Hà  

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *