(kontumtv.vn) – Tại kỳ họp thứ 11 cuối năm 2015, HĐND tỉnh Kon Tum  khóa X đã thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước 2.573 tỷ đồng năm 2016. Trong  số này,  ngoài 2.355 tỷ đồng thu ngân sách nhà nước tại địa bàn, còn có 218 tỷ đồng thu quản lý qua ngân sách.

NHA NUOC

 Thu ngân sách nhà nước tại địa bàn được thực hiện thông qua hai nguồn thu, gồm chủ yếu thu từ sản xuất kinh doanh trong nước là 2.020 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất khẩu 335 tỷ đồng. Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh chưa hết khó khăn, song dự toán thu từ sản xuất kinh doanh trong nước năm 2016 được HĐND tỉnh giao vẫn  tăng hơn 26% so dự toán Trung ương giao năm 2015, tăng gần 15 % so dự toán địa phương lập và tăng hơn 13% so với kết quả thực hiện năm 2015.

Vì vậy, để thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước. Sở Tài chính đảm nhận theo dõi, kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện dự toán ngân sách, đồng thời tiến hành kiểm tra chặt chẽ việc chi chuyển nguồn năm sau.

                                                                        Nghĩa Hà – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *