(kontumtv.vn) – Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Kon Tum do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba làm trưởng đã làm việc tại thành phố Kon Tum.

HDND TINH GIAM SAT CAC CHUYEN DE TAI TP. KONTUM

HĐND tỉnh giám sát 3 chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 12/2012 về quy hoạch phát triển mạng lưới đô thị trên địa bàn thành phố KonTum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng từ năm 2014 đến nay; Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Đề án xây dựng thành phố KonTum đạt đô thị loại II được kế thừa từ Đề án xây dựng, phát triển thành phố KonTum đến năm 2015 đạt 70% mức tiêu chuẩn đô thị loại II thực hiện theo Nghị định 42 ngày 07/5/2009 của Chính phủ gồm 6 tiêu chuẩn chính, chia thành 49 chỉ tiêu. Đến nay, thành phố đang quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch với 24 đồ án được phê duyệt. Thành phố chủ động lập các quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp, chủ động bố trí nguồn kinh phí phục vụ lập quy hoạch. Đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện công bố, quản lý thực hiện, điều chỉnh quy hoạch, tiếp nhận bàn giao các công trình quản lý và thẩm định theo phân cấp đối với các công trình do UBND thành phố làm chủ đầu tư; phân cấp cho UBND xã, phường trực tiếp kiểm tra xử lý tình hình xây dựng trên địa bàn.

Các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng từ năm 2014 đến nay luôn thực hiện đảm bảo. Trên địa bàn thành phố hiện có trên 1.300 đối tượng hưởng chế độ ưu đãi hàng tháng. Từ năm 2014 đến nay thành phố tiếp nhận giải quyết chế độ cho 258 đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân, hỗ trợ xây dựng 58 căn nhà tình nghĩa, tổ chức tìm kiếm, cất bốc 10 hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ.

Thành phố luôn duy trì công nhận người có uy tín với 420 người, tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng dịp lễ, Tết, bị ảnh hưởng do thiên tai…với số tiền gần 550 triệu đồng, tổ chức biểu dương 125 người có uy tín trên các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba đánh giá cao việc triển khai thực hiện các nội dung của quyết định, nghị quyết trên địa bàn thành phố. Đồng thời yêu cầu thành phố cần rà soát đánh giá lại các tiêu chí Đề án xây dựng thành phố đạt đô thị loại II, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về thực hiện xây dựng đô thị trên địa bàn.

CTV Minh Phượng – Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *