(kotumtv.vn) – Chiều 1/11, đoàn giám sát của HĐND tỉnh Kon Tum do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh, giám sát các vấn đề liên quan đến tình hình chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng; kết quả thực hiện kết luận của Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2017; Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 và tình hình hoạt động của hệ thống PT – TH trên địa bàn tỉnh.

HDND TINH GIAM SAT UBND TINH

Làm việc với đoàn giám sát của HĐND tỉnh có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh.

Thời gian qua, đối với việc chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm trong quản lý đất đai và xây dựng, UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, xây dựng; việc kiểm tra, phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai, xây dựng được quan tâm thực hiện; qua kiểm tra, phát hiện gần 500 trường hợp vi phạm hành chính, trong đó, hơn 190 trường hợp vi phạm về đất đai và trên 300 trường hợp vi phạm về lĩnh vực xây dựng.

Qua báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh, đoàn giám sát của HĐND tỉnh nhận thấy tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công những tháng đầu năm đạt thấp, chủ yếu tập trung giải ngân trong những tháng cuối năm; dù vậy tín hiệu đáng mừng là một số công trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã cơ bản phát huy hiệu quả sử dụng.

Đối với tình hình hoạt động của hệ thống PT – TH trên địa bàn tỉnh, qua khảo sát, đoàn giám sát của HĐND tỉnh nhận định, tại một số địa phương, cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm, chỉ đạo, điều hành hoạt động của đài Truyền thanh cơ sở; việc đầu tư trang thiết bị tại nhiều đơn vị không đồng bộ, không tập trung; chế độ đãi ngộ đối với công chức, viên chức, phóng viên, biên tập làm công tác văn hóa – thông tin, đài Truyền thanh cơ sở, Đài PT – TH chưa thật sự tương xứng nên chưa khuyến khích được sức lao động, sự cống hiến hết mình của đội ngũ này.

Phát biểu tại buổi giám sát, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa khẳng định những đánh giá, phân tích của đoàn giám sát HĐND tỉnh đối với các nhóm vấn đề về triển khai vốn đầu tư công, việc chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm trong quản lý đất đai, xây dựng, những hạn chế trong hoạt động của hệ thống PT – TH trên địa bàn tỉnh là cơ sở để UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hơn trong giai đoạn tới; UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo, lãnh đạo các huyện, thành phố tăng cường rà soát, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại để có hướng giải quyết, xử lý kịp thời.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba đề nghị trong thời gian tới, các sở, ngành tham mưu ngay cho UBND tỉnh thực hiện quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai, xây dựng; phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về các quy định của Luật Xây dựng và Đất đai; thực hiện xử lý nghiêm các trường hợp làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Thu Trang – Công Luận 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *