(kontumtv.vn) – Trong ngày họp thứ 2, HĐND tỉnh Kon Tum lần thứ 7, Khóa XI nhiệm kỳ 2016-202, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường về báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và các tờ trình dự thảo nghị quyết. Cuối giờ chiều, các đại biểu thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Đồng thời biểu quyết thông qua Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu và phê chuẩn.        

Trong thảo luận, các đại biểu đã có nhiều ý kiến về các nội dung như chất lượng khám chữa bệnh, quản lý bảo vệ rừng, quy hoạch đô thị, về cải cách hành chính và về đào tạo nguồn nhân lực… Trong đó, nội dung đánh giá về tình trạng vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng, xử lý xe độ chế được nhiều đại biểu quan tâm. Đại Biểu Lê Minh Chính (Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) cho rằng xe độ chế khu vực biên giới khá nhiều nhưng lực lượng biên phòng rất khó xử lý vì các quy định không cho phép: “Cái này Công an phải phối hợp với Biên phòng chứ riêng Biên phòng không làm được. Bởi vì quản lý xe độ chế là chức năng của Công an, chúng tôi không thể thu giữ được, rất là khó”.

- PHAN DAU TANG TRUONG 9,TRONG NAM 2018

Trong thảo luận, nhiều đại biểu băn khoăn về việc giải quyết, bố trí đối với lực lượng công an xã không chính quy là trưởng và phó công an xã. Bởi lẽ nhiều địa phương đã có đủ các chức danh theo định biên. Đại Biểu Y Thanh (Phó Bí thư Huyện ủy Đăk Glei) phát biểu: “Trong Nghị quyết chúng ta đề nghị các trường hợp công chức cấp xã được phân công nhiệm vụ khác trong tổng số biên chế cấp xã. Ví dụ các xã này biên chế đầy đủ hết thì bố trí như thế nào. Tình hình này rơi vào nhiều xã”.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, nhiều đại biểu kiến nghị UBND tỉnh quan tâm phát triển các sản phẩm nông nghiệp. Về Cải cách thủ tục hành chính, các đại biểu kiến nghị UBND tỉnh cần sớm thành lập trung tâm dịch vụ hành chính công; cần ứng dụng khoa học công nghệ trong việc cấp giấy phép, các thủ tục nhanh chóng, thuận lợi, tạo thuận tiện cho người dân khi giao dịch. Đối với lĩnh vực thu hút đầu tư, một số đại biểu đề nghị cần đánh giá lại việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về lĩnh vực này để có hướng đề ra những giải pháp hiệu quả hơn trong thời gian đến. Đại biểu Phan Thị Thủy (Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh) phát biểu: “Theo báo cáo UBND tỉnh tổng số doanh nghiệp đăng ký đầu tư trên 300 doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký rất là nhiều, cái này đáng mừng. Tuy nhiên qua báo cáo chuyên đề và tổng hợp chúng tôi chưa thấy được nội dung khi cơ chế của tỉnh đã ban hành thì cơ quan nào có trách nhiệm hướng dẫn đẫn để doanh nghiệp hưởng cơ chế đó, làm thế nào để doanh nghiệp được tiếp cận các cơ chế và hướng dẫn người ta tiếp cận được các chính sách như vậy và hướng dẫn để người ta thấy được chính sách chúng ta ban hành là có hiệu lực về mặt pháp lý và có tính khả thi trên thực tế và doanh nghiệp hưởng lợi”.

Đối với chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2019, nhiều đại biểu băn khoăn về nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, về chỉ tiêu giảm nghèo và giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tọc thiểu số.

Trên cơ sở thảo luận, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu HĐND đối với các tờ trình, báo cáo và đối với một số chỉ tiêu trong năm 2019, UBND tỉnh đã có báo cáo tiếp thu, giải trình tại hội trường vào chiều 06/12. Trong đó, những nội dung về thực hiện chính quy công an xã, về tăng cường quản lý bảo vệ rừng, về quy hoạch đào tạo cán bộ và một số nội dung khác đã được trả lời làm rõ. Đối với nội dung nguồn lực nào để đạt chỉ tiêu có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đã được UBND tỉnh trả lời: Tại thời điểm xây dựng báo cáo,  trong 06 xã phấn đất đạt chuẩn xã nông thôn mới có 02 xã có số tiêu chí đạt chuẩn dưới 15 tiêu chí là Kon Đào 12 tiêu chí, xã Tân Lập 14 tiêu chí. Tuy nhiên các tiêu chí này hiện nay đã và đang được các địa phương tập trung đầu tư, hỗ trợ triển khai thực hiện, nhất là các tiêu chí thu nhập. Do vậy cần quyết tâm phấn đấu để đạt chuẩn vào cuối năm 2018. Đối với nội dung được nhiều đại biểu quan tâm đó là sắp xếp đối với các chức danh trưởng phó công an xã. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn phát biểu: “Nhiều đại biểu quan tâm cần phải có lộ trình, phương án cụ thể để sắp xếp các chức danh công an xã không phải là công an chính quy gồm Trưởng công an xã, Phó trưởng Công an xã, Công an viên thường trực, nội dung này ngay sau khi có chủ trương thí điểm, UBND tỉnh đã có Văn bản số 2957/UBND-TH ngày 24/10/2018 chỉ đạo UBND các huyện, thành phố xây dựng phương án báo cáo Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thành ủy cho ý kiến và thống nhất với Đảng ủy Công an tỉnh trước khi thực hiện, trong đó công chức xã và những người hoạt động không chuyên trách đang đảm nhiệm các chức danh công an xã sẽ được ưu tiên sắp xếp, phân công công tác khác trong tổng số công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách”.

Ngay sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết, UBND tỉnh sẽ có chỉ đạo và hướng dẫn cụ thể để các địa phương triển khai thực hiện.

Một trong những nội dung được đại biểu HĐND tỉnh và cử tri trong toàn tỉnh rất quan tâm đó là phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đã có 10 lượt đại biểu đăng ký chất vấn về các nội dung liên quan đến phát triển nông nghiệp công nghệ cao, về cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp phát triển cây sâm Ngọc Linh; đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu; về tiến độ các công trình thủy điện vừa và nhỏ; về lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, phòng chống tội phạm; về bảo hiểm y tế, giảm nghèo, phát triển giáo dục và một số lĩnh vực khác.

Các câu hỏi của các đại biểu trong phiên chất vấn, lãnh đạo các sở, ngành đã trả lời trực tiếp tại hội trường và phần lớn những nội dung chất vấn của các đại biểu đã được giải trình rõ ràng, đầy đủ. Nội dung chi tiết của phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được Đài PT-TH Kon Tum thông tin trong các bản tin tiếp theo.

Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *