HE THONG TRUONG PHO

(kontumtv.vn) – Tỉnh Kon Tum hiện có 55 trường phổ thông dân tộc bán trú, với tổng số 596 lớp học, đáp ứng yêu cầu học tập cho gần có gần 11.200 học sinh tại các xã đặc biệt khó khăn trong toàn tỉnh. Cấp tiểu học có 21 trường phổ thông dân tộc bán trú, 344 lớp học, trên 5.000 học sinh, trong đó có gần 2.000 học sinh bán trú. Cấp trung học cơ sở có 34 trường phổ thông dân tộc bán trú, 252 lớp, trên 6.100 học sinh. Trong đó có trên 4.000 học sinh bán trú.

Có hệ thống trường phổ thông dân tộc bán trú, các em học sinh tại các xã đặc biệt khó khăn có nhà cách xa trường trên 7 km hoặc khoảng đường từ nhà đến trường cách trở do sông suối được hưởng chế độ bán trú, ăn, ở tại trường. Theo đó, tỉ lệ chuyên cần, duy trì sĩ số và chất lượng học tập của các em học sinh tại các xã đặc biệt khó khăn được cải thiện rõ nét. Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016 có gần 90 % học sinh DTTS đỗ tốt nghiệp, cao hơn kỳ thi THPT năm 2015 trên 12%.

                                                Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *