(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án nước sinh hoạt nông thôn. Nhờ đó, tỷ lệ người dân sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn ngày càng tăng lên, đến nay có 85% người dân ở các huyện, thành phố được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Trạm Cấp nước Đăk La  là một trong những trạm có qui mô lớn trên địa bàn tỉnh. Được đưa vào khai thác, vận hành năm 2003, thời gian đầu chỉ có khoảng vài trăm hộ dân ở xã Đăk La, huyện Đăk Hà sử dụng nước do Trạm cung cấp, nhưng đến nay, số hộ sử dụng đã tăng lên trên 1.300 hộ. Có được kết quả này là nhờ ý thức của người dân về sử dụng nước hợp vệ sinh ngày càng nâng cao. Anh Nguyễn Thanh Đức, Trạm trưởng Trạm Cấp nước sinh hoạt xã Đăk La cho biết: “Cộng tác viên của Trạm và Trạm phối hợp với nhau để nâng cao trạm cấp nước này nhằm cung cấp nước cho dân đầy đủ, tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước đảm bảo sức khỏe”.

Cũng như Trạm Cấp nước Đăk La, từ khi Trạm Cấp nước Diên Bình được đưa vào khai thác, vận hành, Trạm luôn đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 1.700 hộ dân ở 8 thôn thuộc địa bàn xã Đăk Hring của huyện Đăk Hà và xã Diên Bình của huyện Đăk Tô. Anh Trần Công Lý, Trạm trưởng Trạm Cấp nước sinh hoạt xã Diên Bình nói: “Nhà máy có 4 giếng khoan, từ khi đi vào vận hành đến giờ không có giếng nào cạn cả, đủ cung cấp cho người dân, người dân không có phàn nàn gì hết”.

Trong những năm qua, thông qua các chương trình, dự án, các địa phương  trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng nhiều công trình nước sinh hoạt tập trung. Nhờ đó đã góp phần nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh lên trên 85%. Ông Bùi Văn Nghi, phụ trách công tác truyền thông Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Kon Tum cho biết: “Toàn tỉnh trong thời gian qua có đầu tư Chương trình MTQG Nước sạch và Vệ sinh môi trường, giai đoạn 1 là 2001-2006, giai đoạn 2 là 2006-2010, giai đoạn 3 là 2012-2015, tới giai đoạn 3 là chương trình trở thành hợp phần của Chương trình Xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra thì vẫn còn có một loạt dự án chỉ định khác, ví dụ như nguồn vốn Chương trình 135, nguồn vốn ngân sách của WB hay UNICEF hỗ trợ đầu tư xây dựng”.

Trên địa bàn tỉnh  hiện có 360 công  trình nước sinh hoạt nông thôn. Trong đó, 34% công trình hoạt động hiệu quả, 27% công trình hoạt động bình thường, còn lại là công trình hoạt động kém hiệu quả và không hoạt động. 

 Thanh Tùng – Công Luận

                                                              

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *